19:12

30.09.2019

19:12

30.09.2019

Evica Kovačević, RTK2

U Bostanu, selu na teritoriji Opštine Novo Brdo, otvoreno je prvo prihvatilište za žrtve porodičnog nasilja. Ovo prihvatilište još uvek nema podršku Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu, iako se pune dve godine kako se bavi zaštitom žena iz nevećinskih  zajednica.

Prihvatilište je pokrenuto inicijativom žena povratnica  "Naš dom" i grupe žena iz opštine Novo Brdo. Zahvaljujući Opštini Novo Brdo, ovom udruženju je dato na korišćenje 750 kvadrata, uz pružanje pravne i psiho-socijalne pomoći ženama koje su izložene nasilju. Sam početak rada pomogle su međunarodne organizacije, među kojima su KFOR, američki lemti tim, EULEX, IOM.

Danas je uz podršku Austrijske agencije za razvoj, kroz program održivog razvoja, očuvanja zanata, zaštita životne sredine, i samozapošljavanja, organizovana akcija prikupljanja pomoći za žrtve porodičnog nasilja.

"Ono što nam je trenutno najneophodnije jeste da obezbedimo vodu , jer ovaj objekat nema vodosnabdevanje, ali se nadamo da će i to preko EU i UNMIK-a biti rešeno. Takođe ističem da je i UNMIK bio jedan od donatora koji su omogućili da se ovaj prostor pretvori i adaptira u sigurnu kuću", ističe predsednica NVO "Ruka ruci" Nevenka Rikalo.

Petnaestak aktivistkinja je uključeno u rad sa ženama žrtvama porodičnog nasilja.

"Imali smo sedam žrtava od februara do jula meseca kojima smo pružili pomoć i uz pomoć Centra za socijalni rad i sa Kosovskom policijom rešavali određene probleme. Najslabija karika u ovom sistemu je reintegracija. Još uvek nema dovoljno sredstava da bismo te žene ekonomski ojačali, i pružili podršku da one mogu samostalno da brinu o sebi i svojoj porodici", istakla je Nevenka Rikalo.

Žene aktivistkinje su kroz domaću radinost organizovale prikupljanje pomoći za žrtve porodičnog nasilja.

"Sve ovo što radimo radimo za dobrobit žena koje se ovde nalaze", kaže aktivistkinja iz Koretišta Bosiljka Milenković.

"Ovde sam kako bi pomogla ženama koje  se nalaze u sigurnoj kući", kaže Slađica Đokić iz Koretišta.

Predsednica udruženja NVO "Ruka ruci" ističe da je izvesno da će nasilnik biti evidentiran u kosovskoj poliiciji  i u Centru za socijalniu rad, a da će žrtve u sigurnoj kući naučiti da prepoznaju fizički, psihološki, ekonomski i seksualni vid nasilja nad ženama u nevećinskim zajednicama.