12:39

11.10.2019

12:39

11.10.2019

RTK2, Saopštenja

Kao deo projekta „Među-etnički dijalog kroz inkluzivnu zaštitu kulturne baštine”, na Kosovu danas počinje omladinski kamp, u Hotelu Gračanica, i traja'e do 13. oktobra.

Svrha ovog kampa je da uključi učenike iz različitih kosovskih zajednica, kako bi se povećala njihova svest o važnosti zajedničke kulturne i verske baštine na Kosovu.

Mladi će imati priliku da učestvuju u aktivnostima dijaloga i transformacije konflikta zasnovanih na obrazovnim praksama o ljudskim pravima i interkulturalnom učenju, kao i da razgovaraju o važnosti kulturne baštine i kulturne raznolikosti kroz niz teorijskih i praktičnih aktivnosti.

Oko 50 učenika između 13 i 17 godina starosti posetiće Muzej Kosova, Veliku džamiju, Etnološki muzej “Emindžiku”, Manastir Gračanica, Ulpiana arheološki park a biće održana i prezentacija starinskog instrumenta “Okarina”.

Projekta finansira Evropska Unija kroz Instrument za stabilnost i mir (IcSP) a primenjuje Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP).