16:37

11.11.2019

16:37

11.11.2019

Evica Kovačević, RTK2

Učestali međuetnički sukobi na školskom igralištu u Starom Grackom kod Lipljana naveli su nadležne da postave nadzorne kamere u selu kako bi se meštani osećali sigurnije.

Na Inicijativu OEBS-a, Kosovske policije, meštana i predstavnika Opštine Lipljan, u Starom Grackom su prošle nedelje, instalirane dve nadzorne kamere u blizini školskog igrališta, kako bi se sprečili dalji međuetnički sukobi. Član Komiteta za zajednice Zoran Ćirković smatra da je ovo bila neminovnost.

,,Na ovom poligonu dešavali su se međuetnički sukobi, Srbi ovde nemaju gde da se okupljaju, sem na ovom poligonu, ali pridošlo je dosta Albanaca, a da nesreća bude veća, iz svih ostalih sela dolaze Albanci ovde da igraju. Tuku našu decu i teraju ih sa poligona, koji smo jednostavno morali da napustimo, tako da se naša deca ovde više ne igraju. Morali smo to da prihvatimo, ideja je bila da obezbedimo našu decu. Sada su tu video kamere, ali je problem što su naša deca napustila poligon. Više smo za to da policija radi svoj posao ali u redu je da pokušamo i sa video - nadzorom, da vidimo da li možemo nešto da uradimo da se naša deca ovde slobodno igraju", ističe član Komiteta za zajednice Zoran Ćirković.

Iz Opštine Lipljan ističu da je postavljanje video - nadzora važna stavka, naročito u multietničkim sredinama, jer će na taj način biti sprečeni dalji sukobi.

"Što se tiče pitanja postavljanja nadzornih kamera, postoji projekat koji je Opština Lipljan ostvarila u dve faze. U Lipljanu, ali i u Starom Grackom. To je bio jedan od zahteva Kosovske policije koji je dostavljen našoj opštini i mi smo odmah to učinili.  U Starom Grackom su postavljene dve kamere i planiramo da nadzorne kamere postavimo i u drugim selima na teritoriji Opštine Lipljan", ističe direktor administracije pri Opštini Lipljan Avni Oluri.

Ni Srbi ni Albanci iz Starog Grackog nisu želeli pred kameru, ali su u neformalnom razgovoru potvrdili da nemaju ništa protiv uvođenja video-nadzora jer veruju da će na taj način biti bezbedniji.