16:55

17.11.2019

16:55

17.11.2019

Aleksandra Nićić, RTK2

Iako je optimalni rok za setvu pšenice mesec oktobar, zbog nepovoljnih vremenskih usova ratari su kasnije krenuli sa setvom. Većina njih na centralnom Kosovu nezadovoljna je ovogodišnjom cenom semena.

Setva ozimih useva na centralnom Kosovu privodi se kraju. Kiša koja je prethodnih dana pala, omogućila je ratarima da  tek sada izvrše pripremu zemljišta i zaseju pšenicu.

“Uspeo sam da završim u optimalnom roku, posejao sam 30 hektara pšenice i posle ću oko 4.5 hektara kukuruza. Mene je sa mojom mehanizacijom, od setve, obrade, zaštite koštalo oko 700 evra po hektaru, a onaj ko plaća sve ispod 1.000 evra, ako može da završi sve”, kaže Branislav Karadžić iz Lapljeg Sela.

Osim što su zakasnili sa setvom, ratari poručuju da je visoka cena semena ove godine doprinela da mnogi smanje broj parcela.

“Što se tiče pšenice ove godine je bila teška situacija sa semenom, nije bilo naših starih semena iz Srbije, sve se uvozi  iz Mađarske, Bugarske, to što smo imali to smo posejali. 80% poljoprivrednika sejalo je svoja semena, jer je cena bila jaka od 38 do 42 centa po kilogramu. Nikada nije bilo da za 2.5 kilograma naše pšenice damo za kilogram merkativne pšenice”, kaže Aleksandar Nedeljković iz Lapljeg Sela.

“Ove godine imam 70 ari pod pšenicom, nemam svoju mehanizaciju, sve plaćam. Imao sam svoju semensku pšenicu, đubrivo nisam bacio zbog suše, to ću u proleće i isprskaću jednom”, kaže Dragan Stević iz Lapljeg Sela.

U ataru Opštine Gračanica veći deo parcela nalazi se pod pšenicom.

“Po evidencijama koje imamo mi u opštini, po broju koji oni predaju za subvencije zasejano je oko 5.500 hektara.  Opština Gračanica je jedna od vodećih po proizvodnji pšenice na centralnom Kosovu. Znamo da je najveći problem u Opštini Gračanica stočni fond, zato se ne seje kukuruz mnogo kao što bi trebalo, to bi bilo dobro zbog samog plodoreda, boljeg prinosa i kvaliteta semena pšenice, da se to svake godine menja”, kaže Bogić Đurović, direktor zemljoradničke zadruge u Opštini Gračanica.

Nakon jesenje ratari pripremaju slobodno zemljište za prolećnu setvu. Stručnjaci napominu da je potrebo izvršiti duboko oranje, ako je planirano sejanje jarih useva. Poljoprivrednici se nadaju rodnoj godini, a kasnije i dobroj otkupnoj ceni žita.