17:13

03.03.2020

17:13

03.03.2020

Bojan Tomić, RTK2

Svetski dan zaštite divljih životinja je ustanovljen kako bi se ukazalo na posledice krivolova, krijumčarenja i nekontrolisanog uništavanja ugroženih divljih vrsta i njihovog staništa.

Medved, šumski ris, divokoza, tetreb, divlja mačka, samo su neke od ugroženih vrsta na Kosovu. Na udaru su i šume i staništa retke divljači, zbog čega iz Fonda za prava životinja pozivaju institucije da se ozbiljnije pozabave ovim pitanjem.

"Malo značaja pridajemo ovoj problematici, iako imamo agencije koje bi trebalo da se bave ovom temom, imamo i Zakon o divljim životinjama, koji se često ne primenjuje. Na lokalnom nivou nemamo nikakve mere, lovci se često ne pridržavaju lovostaja. Bilo je slučajeva neovlađšćenog držanja divljih životinja u zatvorenom prostoru, a da niko nije postavio pitanje kako su one tamo dospele.  Sugerišemo institucijama da uzmu u obzir divlji svet jer i to spada u zaštitu prirode, ali i zaštitu ljudi,to je važno za nas i mislim da bi to trebalo da bude prioritet“, smatra Elza Ramadani, osnivač Fonda za prava životinja na Kosovu.

Na važnost zaštite divljih životinja ukazuju i iz Lovačke federacije, odakle poručuju da je neophodan registar divljači.

"Bez preciznih podatka o broju divljih životinja ne možemo govoriti o nekim, sa stručnog aspekta, valjanim dugoročnim  programimima i projektima zaštite divljih životinja”, napominje stručni saradnik Lovačke federacije Kosova Ćazim Kukaljaj.

Nacionalni park Šar-planina je stanište  200 vrsta ptica i 69 vrsta životinja. Među njima su hermelin, kuna, srna, divlja svinja, crni kos, ševa, kukavica, soko, suri orao, kao i orao belorepan.

U Nacionalnom Parku Šar-planina divlje životinje nisu ugrožene pošto je to zaštićena zona i u skladu sa našim  kapacitetima pokušavamo da ih zaštitimo. Postoje sporadični problemi - krivolov i degradacija staništa divljih životinja. Najveći problem je nedovoljna podrška institucija, kao i nedostatak ljudstva i sredstava.

Podaci kosovske policije pokazuju da je u 2018. godini prijavljeno 13 slučajeva krivolova, dok je u 2019. zabeleženo sedam slučajeva.