15:41

14.04.2020

15:41

14.04.2020

Milena Todorović, Radio Kosovo 2

Nevladina organizacija “Centar za mir i toleranciju“ iz Gračanice, po četvrti put realizuje projekat stažiranja pripadnika manjinskih zajednica u javnim kosovskim institucijama.

Taj projekta nazvan “Unapređenje uključivanja diplomaca iz manjinskih zajednica u administraciju centralnog i lokalnog nivoa na Kosovu“, podržan je od strane Ambasade Nemačke na Kosovu.

Konkurs je otvoren 1. aprila i trajaće do 28. aprila, a aplikacije se šalju isključivo putem e-maila, zbog novonastale situacije oko pandemije koronavirusa. Nakon zatvaranja konkursa uslediće selekcija i intervjuisanje 75 najuspešnijih kandidata.

Stefan Filipović iz “Centra za mir i toleranciju” u izjavi za program na srpskom jeziku Radio Kosovo 2, ističe značaj ovog projekta, koji se realizuje u saradnji sa lokalnim samoupravama sa većinski srpskim stanovništvom i sa centralnim kosovskim insitucijama.

“Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Gračanica, Štrpce, Novo Brdo, Ranilug, Parteš i Klokot su opštine koje su obuhvaćene našim projektom. U prvoj fazi programa, tj. prvih četiri meseca, program je edukativni, kada će naši stažisti proći kroz kurseve albanskog i engleskog jezika, a opciono će biti i nemačkog jezika. Zatim prolaze kroz koncept lokalne samouprave i javne uprave, poslovne korespodencija, javnog nastupa, saradnje sa medijima i civilnim sektorom”, kaže Filipović.

On navodi da je krajnji cilj ovog projekta da se nakon 12 meseci dobiju akademski građani, koji će obučeni i spremni za tržište rada na Kosovu u javnom sektoru.

“Polaznici prethodne tri generacije stažista, njih 80 posto, koji su prošli kroz naš program, zaposleno je i mi nastojimo da taj postotak održimo, s velikom tendencijom njegovog povećanja“, ističe Filipović.

S obzirom da je na snazi mera ograničenog kretanja građana zbog pandemije koronavirusa, nastavak selekcije kandidata biće prilagođen situaciji na terenu, kaže Filipović.

“Mi smo spremni za scenario vezano za poštovanje mera oko koronavirusa. Ako nam situacija ne dozvoli da obavimo predviđeno testiranje kandidata mi nećemo insistirati na tome, već ćemo sve završavati preko internieta i određenih platformi u zavisnosti od potreba kandidata. Na primer ako kandidat uspešno završi on line test, mi ćemo ga pozvati na intervju putem skajpa, vibera ili neke druge platforme, pridržavaćemo se predviđenih mera i pokazati jedan nivo odgovornosti”, naglašava Filipović iz “Centra za mir i toleranciju”.

Filipović naročito upućuje poziv pripadnicima romske, bošnjačke, goranske i turske zajednice da apliciraju, napominjući da je prošle godine bilo veliko interesovanje pripadnika romske zajednice.

Prema njegovim rečima stažisti će tokom stažiranja primati nadoknadu u bruto iznosu od 150 evra mesečno, dok će po završetku stažiranja, svi kandidati koji su uspešno završili program dobiti sertifikate.

Na kraju podsećamo koji su kriterijumi za konkurisanje:

- završene osnovne, master ili specijalističke studije,

- da kandidati nisu zaposleni,

- da imaju manje od 35 godina,

- da imaju važeću kosovsku ličnu kartu

Sve relevantne tehničke informacije dostupne su na sajtu “Centra za mir i toleranciju”: www.ngocpt.org.