16:36

23.04.2020

16:36

23.04.2020

Aleksandra Nićić, RTK2

Slaviša Veličković iz Berivojca u opštini Kamenica jedini je u ovom kraju, a možda i šire koji se odlučio se za gajenjem koprive.

Iako je po zanimanju prosvetni radnik Slaviša Veličković uživa da obavlja i povrtarske radove. Pored malinarstva i pčelarstva, prošle godine počeo je da se bavi proizvodnjom lekovitog bilja, nakon plavog različka odlučio se za sadnju koprive na 50 ari, jer je kako kaže mnogo lakša za rad.

“Na osnovu nekog ranijeg iskustva odlučili smo da podignemo zasad koprive, ali i preporuke. Prošle godine smo imali zasad cijana na 10 ari, organska proizvodnja, ali je samo branje cveta cijana mnogo zahtevnije u odnosu na gajenje koprive i samo ubiranje konačnog proizvoda”, kaže Slaviša.

Povoljni uslovi, rastresito zemljište i borova šuma okolo parcele pod zasadom idealno su mesto za proizvodnju organske hrane, koja je danas na ceni.

“Što se tiče otkupa, to je sve već ugovorima ostvareno, nemamo nikakve bojaznosti za otkup i plasman samog proizvoda, gledaćemo da tu neku proizvodnju dovedemo do konačnog pakovanja, da bi mogli sami da izađemo na naše tržište i na taj način ostvarimo još veći prihod i zaradu što se tiče svega ovoga. Trenutna cena je 50 centi za kilogram sirove koprive, dok je 1.50 za suvu koprivu. Kopriva se nakon visine od 30cm kosi, suši se u sušari, nakon toga se skuplja i distribuira”, rekao je Slaviša.

Slaviša u ovome nije sam, zahvaljujući opštini Kamenica i organizacijama koje su spremne da pomognu svim zainteresovanim dajući im grant od 3.000 evra uz 10% učešća obezbeđujući sigurno tržište, ovo je isplativ posao.

“Znamo da je kopriva u narodu poznata po svojoj lekovitosti, upotrebljava se i u ishrani, zbog toga smo i odabrali koprivu. Zahvaljujem se organizacijama IADK i KARITAS, koje su nas podstakle da radimo sa koprivom”, kaže Slaviša.

Opština Kamenica dva puta godine objavljuje konkurse kako bi pomogla onima koji su zainteresovani za bavljenje poljoprivredom.

“Ideja sa sadnjom lekovitog i aromatičnog bilja krenula je pretprošle godine, imali smo par porodica koje su prihvatile da se bave time. Ovo je sad nešto novo gde je grant dodeljen preko opštine uz samofinansiranje od 10%. Trenutno je interesantan poziv za sve mlade koji su zainteresovani da se bave poljoprivredom i gde bi omogućili neke prihode u vidu samozapošljavanja da Inicijativa za razvoj poljoprivrede Kosova u saradnji sa organizacijom iz Nemačke radi sa četiri opštine, a to su: Srbica, Štimlje, Kamenica i Vučitrn, gde će 60 mladih pohađati petodnevni trening, nakon čega će imati pravo da apliciraju za grant od 3.000 evra. Opština Kamenica je jedna od najsiromašnijih na Kosovu, međutim imamo prirodni kapacitet što se tiče poljoprivrede i stočarstva i tu svake godine sa Odeljenjem poljoprivrede imamo javne pozive i olakašice ljudi koji bi se bavili tim. U proleće i na jesen imamo dodelu  poljoprivrednih mašina, gde ide participacija od 10 do 30% u zaviosnosti od budžeta i uglavnom im na taj način pomažemo”, rekao je potpredsednik Opštine Kamenica Bojan Stamenković.

Slaviša poručuje svima da slede njegov primer, jer je pravo vreme za proizvidnju organske hrane.