17:08

08.05.2020

17:08

08.05.2020

Maja Denić, RTK2

Prošle godine je u Gračanici počela izgradnja novog vodovoda sa mnogo većim kapacitetom koji će, prema rečima nadležnih, poboljšati vodosnabdevanje u ovoj opštini. Zbog loših vremenskih uslova radovi su na kratko obustavljeni, međutim prošlog meseca su nastavljeni, kako je predviđeno projekat će biti završen do 2022. godine.

Meštani Sušice godinama unazad imaju problema sa vodosnabdevanjem, naročito u letnjim mesecima kada su restrikcije najizraženije. Radovi na izgradnji nove vodovodne mreže posebno su obradovali meštane ovog sela.

„Najteže nam je kada vode nema po nekoliko dana, kada ima u toku dana opet nije teško. Dešavalo se da vodu nemamo nedelju dana, što je veoma teško za osnovne potrebe“.

„Voda često nestaje, ali mi se snalazimo nekako, imamo bunar, ali ta voda nije čista“, kažu meštani Sušice.

Radovi na izgradnji vodovodne mreže počeli su prošle godine izgradnjom rezervoara između Kišnice i Sušice i pumpne stanice u Gračanici, što je obuhvatilo prvu fazu projekta. Iz Opštine Gračanica poručuju da se projekat rekonstrukcije vodovodne mreže, koji finasira Ministarstvo finansija Kosova i Razvojna banka Austrije, odnosi na Gračanicu, Badovac i Sušicu kako bi meštanima bilo omogućeno bolje vodosnabdevaje.

„Molim meštane da imaju razumevanja jer Opština nema mape gde se tačno nalaze stare vodovodne cevi, dolaziće do oštećenja podzemnih instalacija, a kvarovi će biti sanirani u što kraćem periodu. Restrikcije od strane vodovoda nema, međutim padavina je bilo malo, nadam se da će biti padavina i da će imati dovoljno vode. Sada je sledeća faza postavljanje glavnih cevovoda i završni deo je od glavne linije do domaćinstva, gde će biti urađene nove šahte i novi vodomer. Ovaj projekat je tako osmišljen da ova sela imaju još bolje vodosnabdevaje. Vrednost ovog projekta je 5 miliona i 100 hiljada evra“, istakao je Vladica Trajković, direktor javnih službi pri Opštini Gračanica.

Javno komunalno preduzeće “Komunalac“ je podizvođač privatnoj kompaniji koja je dobila projekat izgradnje vodovoda u Opštini Gračanica.

„Mi kao ljudi od iskustva, sa mehanizacijom koja je dovoljna za ove uslove i ovu sredinu imamo malu ulogu u ovom projektu. Radi se konkretno o regulisanju vodovodne mreže u Selu Novi Badovac, postavljaju se nove vodovodne cevi, stanje na trotoarima i na putevima se posle završenih radova vraća u prvobitno stanje. Dinamika radova je u skladu sa situacijom, nije dovoljno brza zbog ograničenog kretanja i lošeg vremena, ali u principu ne kasnimo puno“, kaže direktor komunalnog preduzeća Komunalac Igor Aritonović.

Iz ove lokalne samouprave poručuju da će radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže biti završeni za 24 meseca. Najavljuju i drugi projekat koji finansira Opština Gračanica i Regionalna kompanija vodovoda koji će obuhvatiti izgradnju vodovodne mreže za Lepinu, Skulanevo, Radevo i jedan deo Suvog Dola.