18:14

05.08.2020

18:14

05.08.2020

Bojan Tomić, RTK2

Javni poziv za podnošenje aplikacija i dodelu subvencija za poljoprivrednu proizvodnju od strane Ministarstva poljoprivrede otvoren je i u Štrpcu. Zainteresovani poljoprivrednici mogu aplicirati za subvencije za proizvodnju pšenice, ječma i kukuruza, proizvodnju meda, stočarsku proizvodnju, zatim za proizvodnju voća i povrća, proizvodnju vina i proizvodnju aromatičnog i lekovitog bilja. Aplikacije se mogu podneti u opštinskoj kancelariji za poljoprivredu a rok za podnošenje aplikacija je 14. avgust.

Najčešće kategorije za subvencionisanje od strane Ministarstva poljoprivrede za koje se stanovnici Štrpca odlučuju su proizvodnja meda, proizvodnja malina i stočarska proizvodnja.

„Za proizvodnju meda jedan pčelar mora posedovati najmanje 30 košnica, a od potrebne dokumentacije potrebna je lična karta, otvoren račun u banci, potvrda o plaćenom porezu na imovinu i potrebna je izjava pčelara o broju košnica koji poseduje a koju overava naša direkcija. Subvencija koju dobija od strane Ministarstva poljoprivreme je 15 evra po košnici. Što se konkretno tiče stočarske proizvodnje kod krupne stoke poljoprivredni proizvožač mora posedovati najmanje 5 mlečnih krava. Subvencija koju daje Ministarrstvo poljoprivrede je 85 evra po jednom grlu. Što se sitne stoke tiče poljoprivrednik mora posedovati najmanje 30 grla ovaca, ili 20 grla koza. Ukoliko to poseduje subvencija koju dobija je 20 evra po grlu”, rekao je direktor za ekonomski razvoj opštine Štrpce Rodoljub Mladenović.

Na teritoriji opštine Štrpce postoji nešto više od 115 hektara pod malinom. Ukoliko zainteresovani proizvođači zadovolje potrebne kriterijume subvencija iznosi 12 centi po kilogramu.

„Neophodno je da proizvožač maline poseduje najmanje 20 ari pod malinom, i neophodno je da proizvede 1.200 kilograma maline. Od potrebne dokumentacije potrebna je lična karta, posedovni list za one parcele koje se nalaze pod malinom, potvrda o plaćenom porezu. To je dokumentacija koja je potrebna u ovoj prvoj fazi, a kasnije kada dođe do provere od strane inspektora za razvoj poljoprivrede mora postojati i ugovor overen kod notara, ugovor izmežu proizvožača i otkupljivača o otkupu maline i mora postojati bankarska garancija kao dokaz o ukupno otkupljenoj količini maline“, zaključio je Mladenović.

Poljoprivrednici iz Štrpca smatraju da svaka pomoć u proizvodnji je dobro došla.

“Prvi put sada konkurišem za subvenciju. Sigurno da može dosta da mi pomogne jer konkretno svaki dinar koji se dobije puno znači“.

„Svake godine dobijam subvencije i smatram da su ove godine mnogo bolji uslovi za nas koji se bavimo poljoprivredom„.

Iz opštinske kancelarije za poljoprivredu još ističu da je u proteklom periodu za dobijanje subvencija godišnje konkurisalo oko 400 poljoprivrednih proizvođača.