07:12

22.03.2023

07:12

22.03.2023

Kostadinka Stojanović/RTK2

Na početku četvrte nedelje Vaskršnjeg posta, tema duhovne tribine bila je „Pokajanje kao promena uma i načina života“. Duhovna tribina je započeta rečima Jovana Krstitelja “Pokajte se jer se približilo carstvo božije”. Ova objava ukazuje da nema ulaska u Carstvo Božje bez pokajanja, te je stoga pokajanje veoma važno da postane i način života, kazao je arhimandrit Sava Janjić.

„Pokajanje predstavlja jedan novi način života I vezano je upravo za samu reč, za sami pojma reči pokajanja, metanoje na grčkom koja označava promenu uma odnosno promenu srca, promenu načina života, promenu prioriteta u životu. Dakle to je jedna celovita promena čoveka koja nije samo stvar jednoga trenutka. Na primer, mogu da se pokajem zato što sam izašao napolje kada pada kiša, a nisam poneo kišobran, to nije pokajanje, ovo je nešto mnogo dublje“, rekao je iguman manastira Dečani, arhimandrit Sava Janjić.

Pokajanje je put ka praštanju i Hristos nas poziva na pokajanje kako bi mogli da razumemo njegovu misiju.

„Hristos nas poziva na pokajanje, ne kao na neku vrstu unutrašnjeg tugovanja ili mučenja sebe, već na pokajanje kao otvaranje svojih duhovnih očiju da bi smo mogli da razumemo njegovu misiju i ono što je on doneo među ljude. Hristos je doneo živu pojavu carstva božijeg ovde. On nije govorio o carstvu božijem, on ga je istinski doneo i projavio i ono jeste tu među nama. Mi postajemo učesnici carstva božijeg u onoj meri u kojoj sebe otvorimo za delovanje božije blagodati ukoliko sebe otvorimo za tajnu spasenja“, poručio je iguman manastira Dečani.

Duhovne tribine biće organizovane u Gračanici svakog utorka do završetka vaskršnjeg posta.