21:47

26.09.2019

21:47

26.09.2019

RTCG

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović poručio je večeras, obraćajući se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, da je Crna Gora snažno privržena principima i vrijednostima UN-a.

Zajednička je odgovornost da pokažemo pravu vrijednost djelovanja UN, ocijenio je predsjednik CG.

"Crna Gora ostaje čvrsto na pravcu koje su označili kreatori svjetske organizacije i koje je prihvatila 2006. kad je postala članica UN. Da bude dobar susjed i partner u očuvanju međunarodnog mira i bezbjednosti, da snažno i odlučno brani univerzalne vrijednosti i principe UN", poručio je Đukanović i dodao:

"Vjerujem da naša društva, naročito naše zajednice na Mediteranu i u Evropi, neće dozvoliti da Naše More postane grobnica i mjesto našeg civilizacijskog sunovrata".

Poručio je da solidarnost sa izbjeglim i raseljenim licima ne smije biti pitanje političke odluke i političkog opredjeljenja, već je to iznad svega pitanje humanosti. Tokom 90-ih, kako je kazao, Crna Gora nije imala dilemu da li će primiti one koji su pod prijetnjom rata napustili svoj dom. 

"Crna Gora ovo zna iz vlastitog iskustva. Tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije, Crna Gora je primila ogroman broj raseljenih lica, koji je u jednom trenutku činio petinu ukupne populacije. Više od dvije decenije nakon okončanja sukoba, Crna Gora zajedno sa zemljama regiona i uz pomoć međunarodne zajednice i dalje radi na trajnim rješenjima za one koje su ratna razaranja najviše pogodila. Značajan broj tih lica je ostao u Crnoj Gori. Integrisan u crnogorsko društvo, daje dodatu vrijednost njenom multietničkom skladu", ocijenio je predsjednik.

Đukanović je podsjetio da je danas Crna Gora multietnička demokratija dinamičnog ekonomskog razvoja, članica NATO, u poodmaklom pregovaračkom procesu za članstvo u Evropskoj uniji.

"Iznad svega, Crna Gora je dobar i odgovoran susjed, prepoznata kao važan faktor regionalne stabilnosti na Zapadnom Balkanu, čiju sigurnu budućnost vidimo samo u punoj integraciji u Evropsku uniju. Ujedinjena Evropa je pretpostavka njene sigurnosti i globalne konkurentnosti. Izgradnja i jačanje pravno efikasne, institucionalno snažne i ekonomski održive države zasnovane na demokratskim principima, poštovanju ljudskih prava i sloboda i očuvanju kulturne, etničke i konfesionalne raznolikosti, jeste ono što karakteriše naše unutrašnje i vanjskopolitičke prioritete. Jasnoća vizije, odlučnost i konzistentnost u njenoj realizaciji je ono čemu težimo i po čemu smo prepoznatljivi. Vjerujemo da samo ukoliko smo odgovorni prema sebi i kredibilan partner u regionu, možemo biti globalno pouzdan i snažan činilac međunarodne zajednice", kazao je Đukanović.

Crna Gora će, u okvirima svojih mogućnosti, kazao je Đukanović, nastaviti da maksimalno podržava transformaciju utemeljenu na ubrzavanju implementacije ciljeva i zadataka održivog razvoja, s ciljem postizanja kontinuiranog, inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta, zaštite prirodnih resursa, unapređenja stanja ljudskih resursa i jačanja socijalne inkluzije.

"Uvjeren sam da na taj način jačamo institucionalni sistem nezavisne i ekonomski stabilne države, koja korača ka dugoročno sigurnom izboru koji se ogleda u ostvarenom članstvu u NATO-u i integraciji u Evropsku uniju. Iako bilježimo značajne pozitivne pomake na putu ka dostizanju globalnih ciljeva, potrebni su nam dalji napori kako bi se vidljivije smanjio rizik od siromaštva i eliminisale regionalne razvojne razlike, svjesni da je smanjenje nejednakosti temelj naše borbe za unapređenje ljudskih prava. Kao nova članica Ekonomsko-socijalnog savjeta, Crna Gora će predano raditi na ubrzanju sveobuhvatne primjene ključnih multilateralnih razvojnih sporazuma", poručio je Đukanović.