13:42

20.03.2023

13:42

20.03.2023

RSE

Vlada Srbije produžila je Odluku o pružanju privremene zaštite u Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine do 18. marta 2024. godine.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku 18. marta 2023. godine, a dan nakon toga je stupila na snagu.

Izvršni direktor beogradskog Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović prethodno je, 17. marta, apelovao na Vladu Srbije da hitno produži privremenu zaštitu za izbeglice iz Ukrajine.

U izjavi agenciji Beta Đurović je istakao da bi se bez produženja privremene zaštite izbegli iz Ukrajine koji borave u Srbiji nalazili u riziku da izgube boravak u zemlji, pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i druga prava.

"Izbegli se ne mogu vratiti u trajne i sigurne uslove života zbog aktuelne situacije koja preovladava u Ukrajini, a gde vlada rat i generalno i neselektivno nasilje opštih razmera", rekao je on.

Đurović je dodao da je veliki problem i mogućnost da izbegli izgube svoje eventualno stečene poslove u Srbiji, imajući u vidu da su im radne dozvole vezane za trajanje privremene zaštite.

"Da bi dobili nove radne dozvole i nastavili da obavljaju tekuće poslove potrebno je da im Kancelarija za azil izda nova rešenja o privremenoj zaštiti i tek sa istim da se pokrenu procedure za dobijanje radnih dozvola ili njuhovo produženje", naveo je Đurović.

Prethodna Odluka o pružanju privremene zaštite u Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine važila je do 19. marta ove godine.

Đurović je dva dana pre isteka ove Odluke za agenciju Beta rekao da "čak i ako Vlada odmah donese Odluku o produženju privremene zaštite", Kancelariji za azil će biti potrebno vreme da izradi rešenja za više od 1.200 lica kojima je do sada bila dodeljenja privremena zaštita.

Konzulka Ambasade Ukrajine u Beogradu Olga Antonova izjavila je 30. septembra 2022. da je na teritoriji Srbije tada boravilo oko pet hiljada Ukrajinaca, koji su tu zemlju napustili nakon ruske invazije 24. februara.

Šef Delegacije EU u Beogradu Emanuele Žiofre (Emanuele Giaufret) izjavio je prošle godine u junu da Evropska unija veoma ceni sve pozitivne poteze nadležnih srpskih organa prema izbeglicama iz Ukrajine.