16:08

23.03.2023

16:08

23.03.2023

N1

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvoji su Nacrt izmena Krivičnog zakonika RS, koji predviđa da kleveta postane krivično delo. Za je glasalo 49 poslanika, 21 protiv, a niko nije bio suzdržan.

Zaključak Zakonodavnog odbora o javnoj raspravi od 60 dana takođe je usvojen većinom glasova, dok je predlog SDS-ovog zaključka odbačen.

SDS je tražio da se kleveta i uvreda izuzmu iz Krivičnog zakona i vrate u građansku parnicu, kao i da se urade izmene i dopune zakona o Zaštiti od klevete.

Povlačenje spornog zakona o kriminalizaciji klevete i dalje traži opozicija, novinarska udruženja, kao i predstavnici brojnih međunarodnih organizacija i ambasada…

U Skupštinu RS je tokom glasanja stigla veća grupa novinara i urednika.

Usvojene izmene Krivičnog zakona predviđaju stroge novčane kazne, koje će iznositi više od 15.000 evra, a za „krivična dela protiv časti i ugleda“ više od 25.000 evra.