16:15

27.06.2017

16:15

27.06.2017

Marko Lekić, RTK2

Srbi na Kosovu se već 17 godina sauočavaju sa ozbiljnim problemom zbog dokumenata, posebno kada se radi o vozačkim dozvolama i ličnim kartama izdatim  u policijskim upravama gradova sa Kosova izmeštenim u Srbiji. Građanima, takođe, problem predstavlja i putovanje sa pasošima izdatim od strane koordinacione uprave. Za rešenjima se i dalje traga, a pronalaženje će u velikoj meri zavisiti od institucija u Prištini i međunarodne zajednice, zaključak je konferencije koju je organizovala Nevladina organizacija “Aktiv”.

Za kosovske insitucije su sva dokumenta izdata  od strane takozvanih paralelnih struktura ilegalna, međutim, zamenik ministra unutrašnjih poslova Kosova u tehničkoj vladi kaže da ne postoji nikakva uredba ili zakonski akt institucija u Prištini koje bi potkrepile tu tvrdnju.

,,Ako vi kojim slučajem znate recite mi, koja je to odluka vlade koja je doneta koja je proglasila sve vozačke dozvole, lične karte, pasoše izdate od takozvanih paralelnih organa nevažečim na teritoriji Kosova. Ukoliko postoji takva odlluka mi bi smo mnoge probleme rešili, jednostavno, rekli bismo ljudima da ne koriste te dozvole da ne putuju sa tim dokumentima kako ne bi doveli sebe u neprijatnu situaciju da plaćaju kazne”, rekao je Milan Radojević.

Ako je situacija na terenu takva, da li to znači da se zakoni na Kosovu sprovode selektivno?

,,Policija je tu da sprvodi zakon nije njihovo da proizvoljno donose odluke. Ukoliko imaju nedoumice trebalo bi da kontaktiraju tužilaštvo a ne da odlučuju da li su neka dokumenta važeća ili nevažeća. Oni se pozivaju na Sporazum o slobodi kretanja koji ne definiše nešto tako, već definiše samo način prelaska administrativne linije ili granice, nijedan sporazum ne predviđa da li su neka dokumenta važeća ili nevažeća. Kao što znate imali smo parlamentarne izbore, nakon pritiska koji smo izvršili, svi građani mogu da uđu sa tim ličnim kartama ali ne mogu sa pasošima koordinacione uprave”, navodi zamenik ministra. 

,,Mi smo dovedeni u situaciju da Priština selektivno priznaje zakone koje je ona potpisala. Priština s jedne strane traži integraciju Srba a sve izgleda čini da do te integracije ne dođe ili da dođe u manjem obimu. Nastali haos stvara osećaj nepoverenja, nesigurnosti i odbačenosti, i na kraju krajeva diskriminacije. Ja moram da naglasim da smo diskirminisani takvim postupcima”, ističe Veroljub Petronić iz NVO „Humani centar “.

Iz odeljenja za Civilnie registre u Severnoj MItrovici navode da postoji  čitav niz problema sa kojima se građani suočavaju.

,,Ima osoba koje su recimo 17 godina u braku, venčali su se u takozvanim paralelnim institucijama u Mitrovici i Gračanici i ne mogu da ostvare elementarna prava. Ličnu kartu ne mogu da dobiju jer je brak problem. Ako jedno od roditelja ne poseduje ličnu kartu, ta deca ne mogu da se u upišu. Već godinu dana se susrećemo sa građanima koji su rođeni na teritoriji Kosova ali nemaju linčni broj koji je izdat od strane UNMIK-a. Imamo oko 200.000 građana koji treba da apliciraju za dobijanje kosovskog državljastva”, navodi Dževdet Hadžiu iz odeljenja za civilne registre.

Iz organizacije Aktiv pozivaju građane da budu aktivniji u zahtevanju svojih prava, da prijavljuju institucijama - ombudsmanu, inspektoratima, međunarodnim institucijama ili nevladinim organizacijama slučajeve oduzimanja ličnih dokumenata.Iz ove nevadine organizacije navode da će priprimiti prezentaciju ovog problema, sa kojim će upoznati Kancelariji EU na Kosovu, kao I predstavnike zemalja Kvinte.