11:56

27.05.2015

11:56

27.05.2015

RTK2

Zajednica srpskih opština je ključ opstanka Srba na Kosovu, koja će omogućiti osnaživanje srpskog naroda i život bez straha„, izjavio je za RTK2 oficir za vezu Beograda u Prištini Dejan Pavićeić.

"Zajednica srpskih opština je ključ egzistencije Srba na KiM, ona je ključ stvaranja drugačije slike, jednog osnaživanja srpskog naroda na Kosovu. Od Zajednice srpskih opština svi građani će imati koristi, a niko štetu, mada postoji strah Prištine da će ZSO biti problem,“rekao je oficir za vezu Beograda u Prištini, Dejan Pavićević

Pavićević je dodao da je ideja Beograda i Srba na Kosovu ZSO, koja bi Srbima dala snagu da se uključe u normalne tokove,ona bi predstavljala početak novog života, a formiranje ove zajednice omogućilo bi život bez straha i prevazilaženje problema sa kojima su se do sada susretali.