09:40

03.08.2015

09:40

03.08.2015

Dragana Mihajlović, RTK2

U prostorijama uprave Kliničko-bolničkog centra Priština sa sedištem u Gračanici, u toku je primopredaja dužnosti direktora ove ustanove.

Funkciju v.d direktora Kliničko-boničkog centra Priština sa sedištem u Gračanici obavljao je Miroslav Popović, a nakon izvršene primopredaje dužnosti funkciju v.d direktora će obavljati dr. Zvonko Đurđević.

O primopredaji  dužnosti u Kliničko – bolničkom centru mediji nisu bili obavešteni.