17:37

04.01.2019

17:37

04.01.2019

Aleksandra Nićić, RTK2

Štampa na srpskom jeziku je poslednji put na Kosovo dopremljena 17. novembra prošle godine. Iako ima nagoveštaja da bi ona uskoro mogla da se nađe na kioscima, još uvek je neizvesno kada će je biti. Šef Misije OEBS-a na Kosovu Jan Bratu poručuje da se tarife od 100 odsto odnose na svu robu iz Srbije, a ne samo na srpske novine.

Nakon uvođenja takse od 100% na robu iz Srbije i BiH, srpske štampe nema na kiopscima na Kosovu. Srpski izdavači kažu da su spremni na dodatni rabat kako bi cena srpske štampe na Kosovu ostala ista.

”Ranije smo tih 20 dana plaćali smo na svu dodatnu štampu dodatnu taksu po 10%, mogli smo izdržati, međutim od kad je podignuta taksa na 100%, nismo mogli da dižemo štampu, da bi prodavali po većoj ceni, tako da smo prtestali sa štampom. U zadnje vreme ima najava i svi izdavači iz Srbije su saglasni da bi dali dodatne rabate, da bi mogla da se održi cena štampe na Kosovu. Voljni su da daju maksimalne rabate, samo da bi bilo štampe na teritoriji celog Kosova. Imali smo razgovore sa carinom, čekamo da li će da nam private dodatne rabate, da bi smo mogli da uvozimo štampu. Voljni smo da platimo taksu od 100% na svu štampu, da bi smo mogli normalno da radimo, da bi štampe bilo na teritoriji celog Kosova, da bi svi ljudi koji imaju potrebe za pisanom reči mogli da budu informisani”, kaže Zvezdan Mihajlović, “Beokolp”- distributer štampe na Kosovu.

Meštani centralnog Kosova su ogorčeni što im je uskraćena štampa na srpskom jeziku. Jedini list na srpskom jeziku koji se štampa na Kosovu je nedeljnik ‘’Jedinstvo’’, i on je dostupan građanima.

“Obavezno čitam politiku, sad nemam, uzimam Jedinstvo i to je sve. Od kad je uvedena taksa nema novina, ne dolazi politika i ne čitam, inače redovno čitam politiku”.

“U svakom slučaju različite novine daju različite vesti ili kojekakve razlike i uvek čovek pogleda šta ljudi misle i s jedne i s druge strane i treće”.

“Ne mogu da se nađu novine i to je velika šteta, jedino jedinstvo koje se štampa u Mitrovici”.

Dnevne novine su čitaocima dostupne samo u čitaonici ‘’Darinka Jevrić’’ pri Domu kulture u Gračanici.

“Pred nama je bio izbor ili da svi kukamo ili da se organizujemo donosimo novine. Uradili smo to, ako me pitate kako dopremamo novine, novine dopremamo privatnim putem, dobrom voljom ljudi koji često putuju na relaciji Gračanica-centralna Srbija. Svi oni koji dođu u Dom kulture Gračanica u našoj čitaonici, mogu pročitati dnevna izdanja naših novina. Mi smo iznenađeni, ljudi diolaze, čitaju. To je i navika ljudi srednjih godina da čitaju novine, njima je navika da listaju novine i da tako čitaju. Priština nam je oduzela i te navike. Oko praznika par dana nisu stizale novine, već danas su stigle novine”, rekao je Aleksandar Gudžić iz Doma kulture.

Iz OEBS-a poručuju da pomno prate situaciju i o ovom pitanju razgovaraju sa zvaničnicima u Prištini. Šef misije OEBS-a na Kosovu Jan Bratu, kaže da su štampani mediji bitan deo medijske slike.

“OEBS smatra da treba da postojati slobodan i neometan pristup medijima, kao i slobodan protok informacija, to je načelo i to je polazna tačka sve oblasti OEBS-a. Imamo nekih zabrinutosti povodom ograničavajućih uticaja tarifa na srpske novine i časopise koji ulaze na Kosovo. Vidimo da su napravljeni neki ad-hok pristupi, vidimo i znamo da je štampa dostupna u nekim kafićima i berbernicama u Severnoj Mitrovici i takođe znamo da Dom kulture u Gračanici ima čitaonicu gde su srpski dnevni časopisi dostupni javnosti. To je dobro, a da ne zaboravimo list Jedinstvo, koji se izdaje na Kosovu i koji se besplatno distribuira srpskoj zajednici na Kosovu”, poručio je Bratu.

Šef misije OEBS-a je rekao da na Kosovu funkcioniše 17 kablovskih operatera koji emituju signal srpskih televizija, kao i 13 lokalnih televizijskih i 20 radio-stanica, te kosovski Srbi nisu uskraćeni za pravo na informisanje, međutim, kada će se štampa na srpskom jeziku ponovo naći u slobodnoj prodaji, za sada je nepoznanica.