16:09

31.01.2019

16:09

31.01.2019

Aleksandra Zdravković, RTK2

Opštine sa srpskom većinom južno od Ibra ispunjavaju minimum zakonskih obaveza kada je u pitanju transpretnost pa su građani nedovoljno informisani o radu lokalnih samouprava, navedeno je tokom predstavljanja izveštaja o slobodnom protoku informacija.

Svega 18 odsto ispitanih građana u šest opština sa srpskom većinom na Kosovu upoznato je sa radom svoje lokalne samouprave. 27 odsto ispitanika se o radu lokalne samouprave informiše putem medija, 20 odsto preko zvanične internet stranice opština, dok 35 ispitanih nema nikakva saznanja o tome.

“Generalno minimalni zakonski standardi se ispunjavaju i to je ono što je dovoljno samim opštinama. Ono što građanima nije dovoljno jeste sam rad opština, ja ovde uključujem i ulogu civilnog društva na podizanju svesti samih građana o njihovim obavezama i pravima", kaže Dejan Radivojević ispred Foruma za razvoj i multietničku saradnju.

"Mi smatramo da je tranparentnost jedna od ključnih stvari za napredak jer ako nema transparentnosti nema ni poverenja. Bez poverenja građana i lokalnih samouprava civilnog društva napretka ne može biti”, navodi Oliver Vujović, predstavnik NVO Komunikacija za razvoj društva.

Tokom predstavljanja izveštaja o slobodnom protoku informacija održana je i debata na kojoj su predstavnici civilnog sektora, lokalnih samouprava i drugih institucija govorili o propustima opština, ali i samih građana.

“Skupština Kosova je napravila poslaničku grupu koja je trebalo da radi na transparentnosti institucija. 43 odsto institucija ih nije primilo da pređu prag, a kamoli da dobiju pristup informacijama. Ovo što ste vi iskazali ovde je fenomenalno, daj Bože da je tačno, ali ja ne verujem", kaže Živojin Ćirković, predstavnik Savetodavnog veća za zajednice.

"Meni nije ništa novo kada čujem da su građani zainteresovani ili ne da nešto znaju, zato što mislim da je ovde ključni problem građana lični interes. Ne možemo da krivimo medije, lokalnu samoupravu nego treba da krenemo od samih građana, ne da ih prevaspitavamo nego da im pokažemo u kom pravcu bi trebalo da se krećemo u budućnosti", kaže Dejan Mitić, radnik opštine Gračanica.

Svoje mišljenje o transparentnosti izneli su i predstavnici medija. Kritike su upućene na rad informativne službe Opštine Gračanica.

"Vi ste u obavezi odnosno vaša služba za informisanje da nas pozivate na događaje, a da mi pišemo kako vidimo i šta vidimo na tom događaju. Vi ste otvorili put, u redu, ja ću kao mediji poneti santimetar pa ću premeriti taj put da vidim da li je baš toliko koliko ste vi rekli, na to imam pravo”, kaže novinar portala Gračanica online Ivan Miljković.

“Mi stvarno toliko dobro radimo da nema potrebe da se krijemo i da bežimo od medija. Razgovaraću sa predstavnicima naše infoslužbe kako bi poboljšali to pitanje i da budete obavešteni o svakom događaju koji organizuje opština Gračanica”, rekao je zamenik gradonačelnika opštine Gračanica Saša Danić.

Istraživanje je rađeno sa visokim zvaničnicima lokalnih samouprava, lokalnim medijskim kućama i 500 građana u šest opština sa srpskom većinom južno od Ibra.