22:10

19.02.2019

22:10

19.02.2019

KoSSev, Koha

Danas je održan sastanak Međuministarske komisije za strateška ulaganja na kojem su razmatrani zahtevi dva strateška investitora i obaveštenje o kompletiranju dokumenata, navodi se u saopštenju za medije.

Na ovom sastanku predvođenom od strane ministra trgovine i industrije Endrita Šalje, bio je prisutan i gradonačelnik Mitrovice, Agim Bahtiri.

Dalje se navodi da je na ovom sastanku formirana Operativna grupa za razmatranje i procenu dokumentacije aplikanata, čiji je deo i Opština Mitrovica, odnosno direktor Urbanizma Besnik Beka.

Ovom prilikom Bahtiri je najavio da se razvojni projekti za grad Mitrovicu nastavljaju u ovoj godini, gde će biti investicija od stotine miliona u sektoru proizvodnje električne energije.

„U okviru ovog projekta u gradu Mitrovica biće izgrađen energetski park u kome će se proizvoditi 105 megavatastruje putem 30 vazdušnih turbina. Ova investicija kompanije ‘SOWI Kosovo LLC’ planirana je u iznosu od 169 miliona evra i biće najveća od rata u oblasti investicija u alternativnu energiju“, navodi se u saopštenju.

Šalja je najavio da je prvi strateški investitor ispunio tehničke kriterijume za prelazak na sledeću fazu procene od strane Operativne grupe, koja je danas oformljena odlukom Međuministarske komisije. On je takođe rekao da zahvaljujući izvršenim izmenama u podzakonskim aktima Zakona o strateškim investicijama, Kosovo postepeno, ponovo postaje atraktivno mesto za strane investitore.