13:55

26.05.2019

13:55

26.05.2019

Evica Kovačević, RTK2

U svakodnevnom govoru često koristimo fraze čijeg značenja i porekla često nismo ni svesni. Kako su nastale, koliko su se izrazi vremenom promenili i koje nove fraze koriste mlađe generacije.

Bos po trnju, Soko iz vraninog gnezda, Maksim po diviziji, luda Nasta, samo su neke od davno nastalih fraza koje su se tokom vremena odomaćile. Koreni pojedinih izraza leže u mitologiji ili istorijskim događajima, a sve one na metaforički način dočaravaju situaciju, događaj ili osobu.

,,Fraze su leksički izrazi koji se često upotrebljavaju više u razgovornom stilu, nego što se upotrebljavaju u književno umetničkim delima, ali naravno čim se to jednom ustali u narodu, jeziku, to se onda i prenosi dalje, prenosi se kasnije na sve sfere  života, a kasnije i na kniževno umetnička dela. Ne možemo tačno utvrditi kada su zapravo nastale, ali samim tim što u našem narodu ima toliko tih raznoraznih lepih fraza sada mi možemo samo da predpostavimo koliko su stare, ali verovatno datiraju iz nekih ranijih perioda, kada su ljudi krenuli i da komuniciraju i prosto je bilo nužno da nešto lepo iskažu iz onoga što im se desilo", ističe profesor srpskog jezika i književnosti Ivana Arsić.

U književnom jeziku najčešće se koriste bibleizmi, nastali kao direktni citati iz biblije ili posredstvom alegorija i nekih drugih stilskih sredstava.

,,Što se tiče savremenog pesništva ono koristi fraze, odnosno koristi se bogatom frazeološkom građom, međutim postoji tendecija ka nekoj resementizaciji tih fraza, jer u sadašnjem trenutku neka fraza ne označava isto što je značila pre nekoliko godina, tako da imamo pesnike koji koriste frazu ali na neki drugačiji nivo značenja, kako bi tu frazu na neki način i izvrgli ruglu", naglašava književnik Žarko Milenković.

U srpskom jeziku ima oko 15 000 ustaljenih fraza. Mnoge od njih postale su nerazumljive mlađim generacijama, usled čega radije koriste nove. 

,,Mi koristimo recimo neke nove, na primer sve je po pe-esu, a to znači sve je normalno, sve je u redu".

,,ima dosta novih fraza i dešavaju se kad su ljudi specifični, smešni, kada neko npr. kaže iscepao se kao majka, pijan ko tapeta i druge".

,,Na primer oboriti s nogu, koja znači da nas je neka osoba oduševila", ističu mladi koji se koriste i novim frazama.

Nisu mladi jedini koji kreiraju nove fraze. Nemački vojnici su tokom Prvog svetskog rata rečima BITE i DANKE ljubazno molili za hranu. Vremenom smo spajanjem reči dobili izraz BITANGA koji koristimo za neučtivog čoveka. Poznavaoci jezika kažu da fraze kao ,,šuplji izrazi'' ne mogu da naruže jezik. Opasno je mešati ih sa žargonima. To jezik može koštati kao Svetog Petra kajgana.