15:56

10.06.2019

15:56

10.06.2019

Marko Zakić, RTK2

Kosovsko ministarstvo trgovine i industrije pridružilo se obeležavanju Svetskog dana akreditacije, koji se ove godine organizuje pod motom „Dodavanje vrednosti lancima snabdevanja“. Tim povodom je predstavljan  izveštaj o ispunjavanju obaveza proisteklih iz ugovora o Stabilizaiciji i pridruživanju Kosova Evropskoj uniji. 

Akreditacija predstavlja međunarodno priznanje proizvoda, usluga i znanja i globalno sredstvo procene i kontrole kvaliteta poslovanja. Ekonomski razvoj i jačanje institucija koje se bave kontrolom kvaliteta, neki su od prioriteta nadležnog ministarstva.

„Nameravamo da uspostavimo Nacionalni centar za kvalitet, ispunjavajući obaveze koje proizilaze iz sporazuma o SSP-u. Uspevamo da uskladimo kosovsko zakonodavstvo sa evropskim i da ustanovimo zakonsku infrastrukturu za akreditaciju, a osnovali smo i operativnu grupu za pravne i tehničke aktivnosti za članstvo u međunarodnoj organizaciji za metrologiju i akreditaciju“, rekao je ministar trgovine i industrije Endrit Šalja.

Akreditacija doprinosi smanjenju troškova trgovine i poslovanja, jačanju novih tehnologija i povećanju stranih investicija, poručuju iz kancelarije Evropske unije.

“Evropska unija nastavlja posvećenost razvoju Kosova u svakom aspektu, jer ono raspolaže značajnim poslovnim potencijalom, ambicioznim kompanijama, talentovanom omladinom i blizu je evropskog tržišta. Treba da se usresredi na svoje prednosti i podrži sektore koji će zameniti uvoz izvozom, što će omogućiti stvaranje novih radnih mesta“, poručuje Luiđi Brusa, načelnik sektora za saradnju Kancelarije EU na Kosovu.

Na konferenciji je predstavljen i novi zaštitni znak Generalne direkcije Kosova za akreditaciju.

“Plava boja simbolizuje lojalnost i poverenje, što je u skladu sa rečju akreditacija, sama reč znači ukazivanje poverenja. Direkcija za akreditaciju Kosova je jedina institucija koja ima pravo da pruža usluge akreditacije u skladu sa međunarodnim standardima“, rekla je direktorka Kosovske direkcije za akreditaciju Gentiana Islamaj.

Akreditacija određuje tehničku kompetentnost, integritet i nepristrasnost organizacija koje se bave ocenjivanjem usklađenosti, poput testiranja, sertifikacije i inspekcije. Ministarstvo trgovine i industrije je na kraju konferencije organizovalo primopredaju sertifikata o akreditaciji kosovskih preduzeća koja su ispunila ISO standarde poslovanja.