16:33

18.06.2019

16:33

18.06.2019

RTK

Nacrt dokumenta Saveta Ministara EU koji još uvek nije konačno definisan objavljen je danas na sajtu EU. Što se tiče pitanja liberalizacije viza za Kosovo ništa nije završeno, kaže se da se o ovom pitanju još uvek raspravlja u Savetu EU.

Nepoznato je koji će biti stav EU kada ovaj dokument do kraja meseca bude konačan i kada se budu sreli šefovi zemalja EU i kada bude kraj predsedavanja Rumunije u EU.

Ali, izgleda da će se odluka o pitanju viza doneti tokom predsedavanja Finske u drugoj polovini ove godine. Aktuelno Nemačka je dala svoju podršku za ovaj proces. Ali u Nacrtu dokumenta EU navodi se da se još uvek raspravlja o odluci o vizama.

"Veće ima u obzir važnost liberalizacije viznog režima za građane Kosova. Komisija je predložila formalno u maju 2016. uvođenje Kosova na slobodnu šengensku listu i predstavila je izveštaj o ispunjavanju preostalih uslova u julu 2018. godine . U martu 2019. godine, Evropski parlament je podržao predlog Komisije u prvom čitanju. Veće trenutno razmatra odluku o predlogu", zaključuje EU.