20:06

25.06.2019

20:06

25.06.2019

RTK

Ministarka za evropske integracije Durata Hodža, istakla je da je Kosovo primer poštovanja prava zajednica, te da bi i Srbija trebbalo da sledi takav primer.

Hodža se danas sastala sa mladima iz Preševske doline, sa kojima je razgovarala o njihovim izazovima, kao što su priznavanja diploma, niske kvote za upis studenata iz Preševa na Univerzitet u Prištini.

"Sastanak sa mladima iz Preševske doline bio je prilika da razgovaramo o vrednostima naše omladine, kapacitetima u svim oblastima, u odnosu na njihove vršnjake iz zemalja EU.

Međusobno priznavanje diploma, male kvote za studente iz Doline za upis na Univerzitet u Prištini i izazovi sa licenciranjem profesionalaca, neka su od pitanja o kojima sam razgovaralia sa mladima iz Preševa", rekla je Hodža.

Ona je istakla da su ta pitanja već rešena u svim zemljama regiona.

“Mi smo se obratili odgovarajućim institucijama EU o ovim pitanjima, pokazujući spremnost za dobrosusedstvo. Republika Kosovo je primer za to. Dakle, želeli bismo da naši susedi deluju, pre svega u Srbiji, kada je poznato da studenti iz Preševske doline imaju problema sa priznavanjem diploma sa Kosova ili Albanije, a koje važe u celom svetu, ali ne i u Srbiji.

Mladi iz Preševa, kao deo Balkana, treba da uživaju sva prava koja imaju i drugi, kao i da imaju mogućnosti za zapošljavanje u skladu sa zahtevima globalnog tržišta, u oblastima nauke, umetnosti, muzike, sporta i drugih aktivnosti mladih. Ponosna sam na vrednosti i evro-atlantsku viziju mladih sa Preševa”, izjavila je Hodža.