11:07

06.08.2019

11:07

06.08.2019

Darko Mirković, RTK2

Nekoliko građana koji su koristili prelaz Merdare javili su se redakciji RTK2 kako bi nas obavestili da im je onemogućen ulazak na Kosovo, jer su prilkom kontrole dokumenata putnika policijskim službenicima dali na uvid pasoše izdate od strane Policijskih uprava gradova u Srbiji.

Prema rečima ljudi koji su želeli da ostanu anonimni, na prelazu su im policijski službenici saopštili „da nije moguće preći sa pasošem izdatim od strane PU gradova u Srbiji, već je važeća i priznata dokumentacija lična karta, odnosno važeći izvod sa fotografijom deteta”.

Na naše pitanje upućeno Policiji Kosova da li je ova informacija tačna dobili smo sledeći odgovor:

,,Kada se radi o slobodi kretanja/prelasku preko granice između Republike Kosovo i Repiblike Srbije, to je regulisano Sporazumom o slobodi kretanja iz 2011. godine, na šta možete da se pozovete kao službeni odgovor“, navodi se u mejlu Policije.

Brisleskim sporazumom o slobodi kretanja koji se nalazi i na zvaničnoj stranici Kancelarije Vlade Srbije za KiM predviđeno je sledeće:

1. Stanovnici svake strane treba da budu u mogućnosti da slobodno putuju u okviru ili preko teritorije druge strane.

2. Svaka strana će primenjivati, čim to bude bilo operativno izvodlјivo, sistem ličnih karata za putovanja stanovnika druge strane preko granice/administrativne linije.

3. Svaka strana može primenjivati sistem kojim će lične karte biti praćene pisanim 'ulaznim/izlaznim' dokumentima za stanovnike druge strane koji žele da tranzitno putuju u treću zemlјu.

Danas u prepodnevnim satima na prelazu Merdare bez dužih zadražavanja

"Proveli smo deo odmora na Kosovu i sada se vraćamo za Nemačku. Sve je dobro, nema gužve i nema nikakvih problema" .

"Sve je u najboljem redu, ne čeka se puno i ide brzo", kažu putnici.

I saobraćanje vozila iz pravca Srbije odvija se normalno. Za ulazak na Kosovo na prelazu Meradre jutros su se vozila zadržavala u proseku od 10 do 15 minuta.  

"Sa odmora smo, sve smo brzo završili i nije bilo nikakvih  problema. Idemo na Kosovo da se još malo odmorimo, a onda nazad".

"Sve je u najboljem redu, nema problema", reki su putnici.

Još jedan talas većih gužvi očekuje se predstojećeg vikenda, a posle toga priliv putnika i vozila trebalo bi da bude mnogo manji.