18:50

17.08.2019

18:50

17.08.2019

Milan Milićević, RTK2

U organizaciji UNDP - a  i Unicefa u Prizrenu se ovog vikenda održava ženski multietnički kamp čiji je osnovni cilj  obuka mladih žena kako bi stekle znanja da aktivnije učestvuju u  procesima donošenja odluka od opšteg značaja.

U današnje vreme veoma mali broj žena je na rukovodećim pozicijama, njihova uključenost u donošenje važnih odluka kao i poboljšanje njihovog položaja  glavni su ciljevi multietničkog kampa koji se ovog  i narednog vikenda održava u Prizrenu, istakla je Ulrika Ričardson, koordinatorka UN-a za razvoj i stalni predstavnik UNDP-a na Kosovu.

"Ovo je  skup mladih žena , koji će im omogućiti da nauče kako što efikasnije da utiču na rešavanje problema sa kojima se susreću u svom okruženju. Imaće priliku da razviju svoje komunikacione tehnike. Ono što je takođe problem je da nema dovoljno žena koje učestvuju u donošenju političkih odluka i naš cilj je da ih kroz ovakve skupove podstaknemo da u tom smislu budu aktivnije i bore se za svoja prava".

Prvog dana kampa uprkos pozivu organizatora nisu prisustvovale pripadnice nevećinskih zajednica.

“Zelim da se zahvalim organizatorima ovog kampa koji je veoma značajan , naročito za mlade devojke i verujem da će ovaj kamp biti veoma uspešan pošto ćemo razgovarati o temama koje su tabu teme za kosovsko društvo", rekla je Iljinda Agruri iz Podujeva.

"Ja od ovog kampa očekujem da naučim kako da poboljšamo položaj žena. Ja bih se osvrnula na porodične odnose kod nas, pošto većinu odluka donose muškarci,bez učešća nas žena. Očekujem da će se to promeniti i da će žene imati pravo da učestvuju u odlučivanju, a ne samo muškarci", kazala je Ljirija Murati.

Multietnički kapm u Prizrenu  održava se ovog i narednog vikenda,  u organizaciji UNDP-a  i UNICEF-a.