17:12

15.09.2019

17:12

15.09.2019

Aleksandra Dogandžić, RTK2

U svetu se danas obeležava Međunarodni dan demokratije koji je Generalna skupšina UN-a proglasila danom borbe za ostvarenje demokratskih ideala. Istraživali smo u kojoj meri građani Kosova uživaju prava zagarantovana demokratijom i koji su izazovi otežavaju njeno potpuno sprovođenje.

Aktivista za ljudska prava Demir Marković je mišljenja da demokratiju na Kosovu kao najboljeg oblika društvenog organizovanja guši nedovoljna implemantacija zakona.

"Pitanje je koliko mi živimo demokratiju jer ona u našim zakonima postoji ali koliko se poštuje to zavisi od mjesta do mjesta. Mislim da je upravo na Kosovu problem sa implementacijom tih zakona koji su inače na putu da se usklade sa zakonima Evropske unije. Po pravilu, trebalo bi da se poštuju svi postulati demokratije međutim, mislim da to nije slučaj".

Demokratija predstavlja slobodnu volju građana, jednako učešće svih građana u donošenju odluka, vladavinu prava, a bitan deo demokratije je i sloboda medija, poručuje Petar Đorđević ukazujući da demokratija na Kosovu nije zastupljena u dovoljnoj meri.

"Kada pogledamo sve te stvari koje predstavljaju demokratiju, shvatamo da smo veoma daleko od demokratskog uređenja i možda je patokratija neko uređenje koje je kod nas više zastupljeno, gde nekoliko pojedinaca iz političkih partija odlučuje o stanju u celoj državi”, navodi predsednik udruženja “Mlada aktivna Gračanica”.

Ambasador Velike Britanije na Kosovu Nikolas Abot je povodom Međunarodnog dana demokratije podsetio da ona ima veliku ulogu u svetu i  naglasio da su prevremeni parlamentarni izbori prilika da sve zajednice učestvuju u ovom procesu.

"Danas je dan demokratije Ujedinjenih Nacija i važno je proslaviti snagu demokratije i moć koju daje narodu da biraju i menjaju svoje predstavnike. Izbori igraju važnu ulogu u svakoj modernoj demokratiji i to će biti slučaj i narednog meseca. Izbori su prilika za sve zajednice da učestvuju i izaberu one koji će predvoditi zemlju. Podstičem sve birače sa pravom glasa da učestvuju i ulože u svoju budućnost.Trebalo bi da to učinite slobodno i transparentno bez ikakvog uznemiravanja i zastrašivanja".

Demokratija je za mnoge osetljiva tema. Pitali smo građane Prištine da li veruju u demokratiju i koliko je ona zastupljena na Kosovu:

“Mislim da je demokratija na Kosovu slabo zastupljena. Kada bih govorio u procentima, možda nekih 5%".

“Mišljenja sam da demokratija nije u potpunosti zastupljena, ne samo na Kosovu nego i u svetu. Što se Kosova tiče, demokratija je zastupljena možda nekih 30%".

Rezolucija o proglašenju Međunarodnog dana demokratije usvojena je konsenzusom u Generalnoj skupštini UN na kojoj je naglašena bitnost demokratije kao univerzalne vrednosti zasnovanoj na slobodnoj volji naroda da odrede svoj politički, ekonomski, kulturni i društveni sistem i u potpunosti učestvuju u svim aspektima života.