17:19

16.09.2019

17:19

16.09.2019

RTK2

Misija OEBS na Kosovu je u pisanom odgovoru za RTK2 navela da se izbori na Kosovu sprovode u skladu sa Izbornim zakonom Kosova koji predviđa žalbeni postupak.

"Poznato nam je da je Srpska Lista podnela žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke i žalbu Vrhovnom sudu”, dodaju iz misije i navode "da bi bilo neprikladno da Misija komentariše o stvarima u postupku sudske revizije".

Iz Misije još ističu da će na zahtev Centralne izborne komisije (CIK), Misija OEBS-a na Kosovu pružiti tehničke savete opštinskoj izbornoj komisiji, a na dan izbora pružiće tehničku podršku biračkim odborima u četiri opštine na severu.

"Uloga Misije OEBS-a na Kosovu nije da posmatra izbore, već da pruži tehničku pomoć. Na dan izbora, Misija će rasporediti više od 200 svojih članova osoblja u četiri opštine na severu Kosova. Po dva (2) člana osoblja OEBS-a biće raspoređena u svaki birački odbor, tj. na svakom biračkom mestu. Pored toga, svakom biračkom centru ćemo dodeliti jedan do dva, odnosno četiri do pet člana osoblja (u zavisnosti od njegove veličine) sa ciljem da se biračkim odborima u biračkom centru obezbede tehnički saveti, prema potrebi i zahtevu. Takođe ćemo CIK izvestiti o preporukama za eventualno dalje postupanje po tom pitanju”, navode iz OEBS-a.

OEBS ohrabruje sve zainteresovane strane da postupaju u skladu sa najboljom praksom za slobodan i pošten izborni proces.

"Misija OEBS-a na Kosovu, zajedno sa drugima, pomno će pratiti kampanju. Na dan izbora, Misija OEBS-a pružiće samo tehničku podršku, dok će Posmatračka misija EU, civilno društvo i ambasade nadgledati sam proces glasanja”, navodi se u odgovoru za RTK2.