15:12

09.10.2019

15:12

09.10.2019

Sandra Cvetković, Radio Kosovo 2

Institucija Ombudsmana Kosova je krovna institucija koja pokriva sve aspekte ljudskih prava, navodi zamenica Ombudsmana Marija Radulović u izjavi za Radio Kosovo 2, program na srpskom jeziku. Ona je kaže da svi građani Kosova, koji smatraju da im je prekršeno neko pravo, mogu da se obrate centralnoj Kancelariji Omudsmana u Prištini ili u regionalnim kancelarijama u Gračanici, Mitrovici, Peći, Đakovici, Prizrenu, Uroševcu i Gnjilanu. 

Radulović napominje da je Kanelarija Obudsmana odgovara na žalbe građana poštujući pravo na upotrebu jezika, tako da svi mogu da se obrate Zaštitniku građana na svom maternjem jeziku. Marija Radulović objašnjava da Kancelarija Ombudsmana nema izvršnu funkciju, jer mnogi građani očekuju njihovu pomoć kada su u pitanju sudski procesi. Kako kaže, žalbe koje institucija Ombudsmana prima se uglavnom odnose na odugovlačenje sudskih postupaka i administraciju.

“Mnogi građani iz srpske zajednice koji imaju neki imovinski problem, žale se da je njihov slučaj na sudu godinama. Ono što Institucija Ombudsmana može da uradi je da reaguje na aspekt odugovlačenje sudskog procesa, jer sudstvo je nezavisno i mi ne možemo da se mešamo u odluku suda. Međutim, ukoliko je predmet pred nadležnim sudom više godina, onda institucija Ombudsmana može da ispita slučaj. Ako utvrdimo da da više od godinu dana nijedna radnja nije preduzeta, onda utvrđujemo kršenje prava i određenoj instituciji upućujemo preporuku”, kaže Radulović i dodaje da su u poslednje dve godine sačinjena 24 izveštaja u kome se utvrđuje kršenja prava oko odugovlačenja sudskih procesa. Međutim, odgovori sudova su da su preopterećeni brojem predmeta.

Radulović ocenjuje i da postoji pozitivan trend kada je u pitanju sprovođenje preporuka koje Ombudsman daje institucijama Kosova.

“Dobro je to što se preporuke Ombudsmana sve više sprovode, ali je i dalje to nedovoljno. Do 2021. godine računamo da će se naše preporuke sprovoditi i preko 70 procenata”, kaže zamenica Ombudsmana. Radulović napominje da institucija Ombudsmana nastoji da bude vidljiva i transparentna u radu i dodaje da godišnje dobiju oko 2.000 žalbi.

Radulović je pozvala građane Koosva da podnesu žalbu kada misle da im se krše prava. “Bez pisane žalbe mi ne možemo da tretiramo problem”, napominje Radulović.