16:42

09.10.2019

16:42

09.10.2019

Aleksandra Nićić, RTK2

Nemačka organizacija GIZ i Fondacija Jahjaga, organizovali su konferenciju "Ravnopravni pristup ženama pravdi" sa koje je poručeno da žene na Kosovu nemaju jednak pristup pravdi.

Za ravnopravni pristup pravdi na Kosovu, prema oceni nemačkog ambasadora u Prištini, potrebno je učiniti mnogo više da bi žene saznale svoja pravna prava.

„Iako usvojeni zakoni predstavljaju temelj poboljšanja, uključujući aspekte seksualnog uznemiravanja i sankcionisanja porodičnog nasilja u Krivičnom zakoniku, još uvek postoji jaz između zakona na papiru i zakona u praksi. Od 2015. do 2018. godine, prema statističkim podacima samo 40 procenata slučajeva nasilja u porodici završilo je krivičnom presudom. Na Kosovu je prijavljeno samo 15 slučajeva silovanja, to ne može biti stvarnost“, rekao je Heldt.

Bivša predsednica Kosova Atifete Jahjaga koja je direktorka Fondacije Jahjaga, poručila je da još uvek  postoje žene koje trpe nepravdu, jer ne znaju šta da rade, dodajući da pravosudni sistem na Kosovu nudi besplatne usluge i da to treba da znaju sve žene i devojke na Kosovu.

“Mnogo je slučajeva u kojima se žene i devojke na Kosovu suočavaju sa nepravdom, jer ne znaju šta da rade, nemaju sredstva za pokrivanje troškova advokata ili, pod različitim okolnostima, ne mogu da preduzmu mere za osiguranje pravde. Mnogo je slučajeva porodičnog nasilja ili seksualnog uznemiravanja o kojima se uopšte ne izveštava, a postoje i mnogi slučajevi u kojima se izjave povlače nakon izveštavanja kao posledica raznih pretnji ili nesigurnosti. Nažalost, imamo i smrtnih slučajeva“, kazala je Jahjaga.

Izvršna direktorka Kosovskog Centra za rodne studije Luljeta Demolli, smatra da je izveštavanje o nasilju nad ženama na Kosovu veoma malo.

“Preko 80% građana Kosova je mišljenja da jedan šamar ženi nije strašan, a ako pogledamo statistiku prijavljivanja nasilja nad ženama, ona je veoma niska. Od 2009. do ove godine imamo najviše 1300 slučajeva, a 2009. bilo je 900 slučajeva. Šta vidimo - vidimo Kosovo, vidimo jednu zajednicu koja ne reaguje protiv nasilja. Ono što dalje vidimo je jedan lanac koji ne reaguje od početnog poziva, pa do onih koji prihvataju poziv”, rekla je izvršna direktorka Kosovskog Centra za rodne studije Luljeta Demolli.

Konferencija „Ravnopravni pristup ženama pravdi“ organizovana je u okviru dvadestogodišnjice partnerstva između Kosova i nemačke organizacije GIZ.