11:42

10.10.2019

11:42

10.10.2019

Tatjana Slavić, RTK2

Centralna izborna komisija Kosova odobrila je predlog Centra za brojanje i rezultate da se sa 303 biračka mesta ponovo prebroje glasovi zbog, kako se navodi, nepravilnog štampanja obrazaca.

Predsednica CIK-a Valjdete Daka istakla je da ponovno brojanje glasova "nije stvar manipulacije, već tehničke greške".

"To treba javno objaviti, a ne skrivati. Obrasci su neispravno odštampani. Čija je to greška, biće otkriveno u narednih nekoliko dana", kazala je Daka.

Koordinator centra za prebrojavanje glasova Burim Ahmetaj, istakao je da je potrebno ponovno prebrojiti glasove na 303 biračka mesta.

„U centru za prebrojavanje tokom prijema osetljivog materijala glasovi sa biračkih mesta nisu mogli biti prihvaceni zbog nepravilnosti. Preporuka centra je da se glasovi sa tih biračkih mesta ponovo prebroje pre nego što počnemo sa njihovom obradom u bazi podataka ili nastavimo sa daljim postupkom, a za tako nešto će nam trebati više od jedne sedmice’’, rekao je Koordinator centra za prebrojavanje glasova Burim Ahmetaj.

Odluku o prebrojavanju glasova sa pojedinih biračkih mesta pozdravio je sekretar Socijal-demokratske inicijative Biljal Šerifi, čijoj stranci za prelazak cenzusa nedostaje manje od 1000 glasova.

"CIK je doneo odluku baš onako kako smo i mi tvrdili da treba, odnosno da je došlo do grešaka u obrascima, iako je kancelarija za žalbe i pritužbe odbila da reši zahtev. CIK je, međutim, na kraju priznao grešku, odnosno da je bilo grešaka u prenosu podataka", kazao je Šerifi.

Poznavalac političkih prilika na Kosovu, Avni Mazreku ističe da ponovno brojanje glasova, neće u velikoj meri uticati na rezultate izbora.

“Mislim da ponovno brojanje glasova na 303 biračka mesta neće uticati na izborni rezultat Samoopredeljenja i DSK zato što je razlika u glasovima između ovde dve partije negde oko 6000. Takođe, ne bi trebalo ni da promeni situaciju kada su u pitanju DPK i DSK, jer je takođe velika razlika u brojkama. Jedino postoji mogućnost da ukoliko se ponovi brojanje glasova, NISMA zauzme bolju poziciju, s obzirom da joj fali vrlo malo glasova za ulazak u parlament, oko 400’’, rekao je Avni Mazreku.

Prema mišljenju posmatračke misije EU, izbori su protekli u demokratskoj i fer atmosferi bez većih nepravilnosti.