16:17

18.10.2019

16:17

18.10.2019

RTS

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije je saopštilo da je kardinal Ravasi uputio odgovor na pismo koje je ministar Vladan Vukosavljević poslao povodom održavanja mise u ostacima pravoslavnog hrama u Novom Brdu.

Iz Ministarstva kulture Srbije saopštavaju da je stigao "ljubazan i sadržajan odgovor" od kardinala Đanfranka Ravasija.

"Ministarstvu kulture i informisanja stigao je ljubazan i sadržajan odgovor Njegove eminencije u kome se, između ostalog, ističe 'uveravanje da će Sveta stolica učiniti sve da se izbegnu bilo kakve napetosti koje mogu da načine štetu bogatoj hrišćanskoj tradiciji koja je prisutna na Balkanu, kao i verskim slobodama koje su neophodne za miran i temeljan saživot'", saopštilo je Ministarstvo Vlade Srbije. 

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije izražava zadovoljstvo korektnim i dobronamernim stavovima iznetim u odgovoru kardinala Ravasija, i ujedno se nada da će i ubuduće saradnja između Srbije i Vatikana u oblasti kulture biti na dostignutom visokom nivou.

Zbog održavanja rimokatoličke mise na ostacima pravoslavnog hrama u Novom Brdu, ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević je 9. avgusta uputio pismo kardinalu Ravasiju, predsedavajućem u Papskom savetu za kulturu.