23:56

18.10.2019

23:56

18.10.2019

Telegraf

Predsednik Samostalne liberalne stranke, Slobodan Petrović, rekao je da se svakako može nazvati to što je održano na Kosovu u sredinama u kojima Srbi žive, ali ne i izborima.

Petrović je u "Debati plus" sa Ermalom Pandurijem na RTV Dukađini rekao da su prvi znaci da su njihov glasovi izmanipulisani od strane Srpske liste ti da sa velikim delom komesara nisu mogli da komuniciraju, dva dana nakon izbora.

On kaže da su za rezultate njihovog pilitičkog subjekat uspeli da saznaju iz medija pošto im se komesari iz stranke nisu javili, što povećava sumnje na manipulacije, prenosi Telegraf.

Predsednik SLS-a kaže da njegova stranka ima dvostruko više članova, što se može fizički proveriti, dok je na izborima dobila samo 2.500 glasova.

Rekao je da je bilo slučajeva gde na jednom biračkom mestu, gde je glasao njihov kandidat za poslanika i njegova porodica, SLS nema nijedan glas.

"Kako možete ubediti nekoga da on lično nije glasao za sebe za poslanika"?

Petrović je takođe pokazao obrazac, za koji kaže da je obezbedio preko drugih stranačkih komesara, gde se svi glasovi političkih subjekata upisuju Srpskoj listi.