15:54

02.11.2019

15:54

02.11.2019

Maja Denić, RTK2

Kosovski Institut pravde je objavio izveštaj "Tužioci na Kosovu podižu optužnice protiv preminulih", navodeći slučajeve u kojima su tužioci podneli optužnice protiv lica nakon njihove smrti. Kosovski Institut pravde nadgledao je više od 10 hiljada sudskih postupaka na Kosovu, i došao do saznanja da su pojedine optužnice podignute bez prethodnih istražnih radnji.

Ehat Miftaraj iz Kosovskog Instituta pravde je istakao da je u poslednje dve godine zabeležen značajan broj slučajeva u kojima su državni tužioci podigli optužnice protiv preminulih i da su slučajevi identifikovani sistematskim nadzorom.

"Prema rezultatima analize koje je sproveo naš institut, utvrđeno je da je u poslednje dve godine razmatran značajan broj slučajeva, gde su sudije odbacile optužnicu, jer su optuženi preminuli pre nego što je krivični postupak pokrenut. Dakle, na sudu su tužioci pokrenuli krivične predmete protiv preminulih lica. Dokazano je da tužioci ne primenjuju principe i standarde zagarantovane Zakonom o krivičnom postupku , kako bi bila ostvarena prava optuženih u krivičnom postupku. Ovo je kršenje ljudskih prava i sloboda’’, rekao je Ehat Miftaraj, direktor Kosovskog instituta pravde.

Arita Reznići, autorka ovog izveštaja, rekla je da optuženima nije data šansa da dokažu svoju nevinost.

"U ovom izveštaju identifikovali smo neke slučajeve i oni su uglavnom povezani za krivično delo krađe komunalnih usluga. Svi ovi slučajevi dokazuju činjenicu da se ovi ljudi optužuju samo zbog toga što je sat za merenje električne energije registrovan na njihovo ime. Optuženi nikada nisu dobili priliku da se izjasne ili budu ispitivani o tvrdnjama koje su navedene u optužnici", istakla je Reznići.

Ovim optužnicama oštećen je državni budžet i stvara se nepoverenje kod građana naveo je Il Zekaj.

"Osim onih kršenja koje su ranije pomenuti, postoje posledice po državni budžet, kada znamo da se automatski prekida postupak od strane pravosudnog sistema, a to je neophodno kada se dokaže da je okrivljeni mrtav, ti prekidi procedure direktno štete državnom budžetu. Pored oštećenja budžeta, imamo i druge posledice, kao što je ugrožavanje reputacije pravosudnog sistema, zatim nepoverenje građana i nanošenje štete građanima", naveo je Zekaj.

Kosovski Institut pravde je u okviru preporuka tužiocima naveo da moraju obezbediti pravnu sigurnost građana i da zakonske odredbe kojima se garantuju prava optuženih u krivičnom postupku sprovode u praksi. Tužioci treba da izbegavaju praksu podnošenja optužnica bez sprovođenja istrage i bez ispitivanja optuženih. Takođe, Institut pravde je zatražio da sud takve optužnice vrati tužilaštvu, i da se u slučaju njihovog neuspeha odbace kao neregularne.