14:27

08.11.2019

14:27

08.11.2019

Radio Kim

Panelu za žalbe i predstavke danas je predato 80 žalbi na nepravilnosti koje su zabeležene tokom glasanja na parlamentarnim izborima 6. oktobra, a nakon što je Centralna izborna komisija objavila konačne rezultate. Samostalna liberalna stranka je podnela čak 42, potvrdio je za RTV Kim predsednik ove stranke Slobodan Petrović.

Pored SLS-a koja je podnela najviše žalbi, žalili su se Demokratski savez Kosova i Koalicija Inicijativa-ANK-PP. Ako u Panelu odbiju žalbe, stranke imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu u roku od 24 sata.

Ovi izbori nisu bili slobodni, a glasanje nije bilo tajno što se, podseća Slobodan Petrović, navodi i u izveštaju posmatračke misije EU. U izjavi za RTV Kim Petvorić kaže da veruje da je bilo i više nepravilnosti, ali da je SLS prikupio dokaze za 42 slučaja kršenja izbornih pravila.

"Različaite su nepravilnosti u ta 42 slučaja, to je bilo zabeleženo u raznim mestima. To što su glasali mrtvi više nije nikakva novina, to je postalo tradicija, ali i puno toga što jasno ukazuje da su ovi izbori, sa našeg stanovišta, bili nepravilni. Mi smo te žalbe potkrepili dokazima, to su papiri koji su predati Komisiji. Od toga gde se jasno vidi da se naši glasovi gube od Opštinske izborne komisije do Centralne izborne komisije do toga da imate jedan broj glasačkih listića koji su iz drugih mesta, kao što je opština Štrpce”.

Petrović tvrdi da raspolaže dokazima da su glasačke kutije otvarane i da je utvrđeno da u njima nije isti broj glasačkih listića kao u zapisnicima.

“Neki listići fale, a u nekim kutijama ima višak listića”, kaže Petrović.

“Mi tražimo da se glasovi u tim kutijma ponovo prebroje”, kaže Petrović i dodaje da je samo u opštini Kamenica zabeleženo da je u kutijama bilo 250 glasačkih listića manje nego što je navedeno u zapisniku.

Problema je kaže bilo i sa uslovinim glasovima. “Ono što je od ranije poznato je da se na pojedinim mestima glasalo više puta. U nekim mestima se glasalo i uz asistente”, kaže Petrović i dodaje da to govori da pojedine partije nisu imale poverenja u sopstvene glasače pa su morale i tome da pribegavaju.

Predsednik Samostalne liberalne stranke očekuje da će ove žalbe dati rezultate.

“Mi očekujemo da se te žalbe usvoje jer to su činjenice, to su dokazi. Naš je zahtev da se ponovo provere sve te kutije da bi na taj način bio utvrđen još veći broj nepravilnosti i da će shodno tim nepravilnostima CIK odlučiti da li će na pojedinim mestima biti ponovljeni izbori”.

Petrović za neregularnosti tokom glasanja nije želeo da optužuje nikoga konkretno, ali je naveo da je Samostalna liberalna stranka na ovim izborima pokradena. On očekuje da nadležni organi pronađu počinioce.

"Šteta je napravljena i organi koji imaju mandat moraju da pokrenu procedure”, zaključuje Petrović.