14:56

08.11.2019

14:56

08.11.2019

Milan Milićević, RTK2

Nacionalne revizorske kancelarije Kosova i Poljske predstavile su projekat o saradnji koji će Nacionalnoj revizorskoj kancelariji Kosova pomoći da svoje aktivnosti prilagodi  standardima Međunarodnih revizorskih institucija. Projekat je podržala kancelarija Evropske unije na Kosovu.

Projekat jačanja uticaja Nacionalne revizorske kancelarije na Kosovu su pored Poljske nacionalne revizorske kancelarije podržali i eksperti iz Češke, Letonije, Litvanije i Portugala. Generalni revizor Kosova Besnik Osmani je istakao da je osnovni cilj ovog projekta poboljšanje upravljanja javnim finansijama i povećanje odgovornosti u rashodima javnih sredstava.

“Dosadašnja razmena iskustava naših revizora sa evropskim stručnjacima iz ove oblasti uveravaju nas da smo na dobrom putu i da nam ne nedostaje znanje u oblasti revizije. Na dobrom smo putu, što je jako dobro za nas", rekao je Besnik Osmani,  generalni revizor Kosova.

Šef Nacionalne revizorske kancelarije Poljske Marijan Banaš je izrazio nadu da će iskustva evropskih stručnjaka iz ove oblasti biti uspešno  primenjena i na Kosovu.

“Želimo da podelimo naša znanja, ali i da uputimo poziv i revizorima iz drugih zemalja  Evropske da razmenimo  iskustva i odlučimo šta je od toga primenjivo u poboljšanju rada revizorske službe na Kosovu", kazao je Banaš.

Zamenik šefa kancelarije Evropske unije Hilen Franke je pohvalila dosadašnji rad kosovske revizorske kancelarije, čijem kvalitetu će doprineti ovaj projekat.

"Broj revizorskih kancelarija je od dosadašnjih četiri povećan na dvanaest. Utrostručen je i broj revizorskih aktivnosti, u 2017. godini je izdato više od 1000 revizorskih preporuka, pa je ovo jedna od institucija u koju građani imaju najviše poverenja", istakla je Hilen Franke.

Projekat u iznosu od 700 000 evra podržala je kancelarija Evropske unije. Rok za njegovu realizaciju je 18 meseci.