13:17

09.11.2019

13:17

09.11.2019

Gazeta Express, KoSSev

Centralna izborna komisija (CIK) započela je isplate članovima biračkih mesta i tehničkom osoblju koje je bilo angažovano na izborima 6. oktobra 2019.

Portparol CIK-a, Valjmir Eljezi, rekao je da su do sada poslate liste osoba angažovanih u 22 opštine.

„Do sada su liste osoba angažovanih u 22 opštine poslate Ministarstvu finansija: Dečani, Đakovica, Glogovac, Istok, Kačanik, Klina, Kosovo Polje, Mitrovica, Lipljan, Obilić, Peć, Srbica, Suva Reka, Vučitrn, Zubin Potok, Junik, Mamuša, Đeneral Janković, Gračanica, Ranilug, Parteš i Klokot”, rekao je.

Eljezi je kazao da zbog tehničkih problema moguće da pojedinim osobama novac ne može biti prebačen.

Međutim, kako je naveo, u slučaju ovog problema mogu se obratiti opštinskim izbornim komisijama u odgovarajućim opštinama.

„Može se desiti da sredstva nisu prebačena zbog grešaka u upisu broja računa ili čak zato što račun možda nije aktivan. U ovim slučajevima neophodno je da se izvrše potrebne ispravke kod Opštinskih izbornih komisija u odgovarajućoj opštini gde su bili angažovani i ponovo će se na transfer poslati sredstva koja im pripadaju", rekao je on.