15:50

09.11.2019

15:50

09.11.2019

Maja Denić, RTK2

Kosovski institut pravde je uz podršku Međunarodnog biroa za narkotike i sprovođenje zakona objavio izveštaj: "Zakonska amnestija za milione manjih krivičnih dela". Izveštaj pokazuje da je u poslednje tri godine u svim sudovima na Kosovu podneto preko 170.000 prekršajnih predmeta i da je državni budžet oštećen za više od 2 miliona evra.

Izveštaj Kosovskog Instituta pravde pokazuje da manji prestupi predstavljaju jedno od najčešćih krivičnih dela koja se dešavaju u svakodnevnom životu građana Kosova. Direktor ovog instituta Betim Musliju ističe da je u praksi pokazano da se ovakvi slučajevi ne razmatraju i blagovremeno ne rešavaju.

‘’Pored toga, sudski sistem Kosova ima veliki trošak u smislu poreskih obveznika zbog ovog lošeg upravljanja imamo milione evra koji su amnestirani zato što nikada ne uspevaju da naplate sve te prekršaje. S jedne strane, imamo veliku javnu investiciju koja, preko relevantnih institucija u ovom slučaju, kosovske policije koja rade na izricanju kazni počiniocima manjih prekršaja, trošeći milione budžetskih sredstava, a s druge strane imamo veoma loše upravljanje kada se predmet upućuje na sud. Kao rezultat toga ističe rok za predmete, kada se svi predmeti zapravo bacaju u korpu i kazna izrečena za prekršaje pada u vodu, kao i predmeti u sudu zbog zastarelosti‘’, istakao je Betim Musliju, direktor Kosovskog instituta pravde.

Autor ovog izveštaja Arita Reznići ističe da je u protekle tri godine podneto preko 170.000 prekršajnih predmeta i da je državni budžet oštećen za više od 2 miliona evra.

‘’U 2018. godini došlo do smanjenja broja primljenih predmeta. To je bila posledica novog Zakona o prekršajima. Do 2016. godine bilo je više od 350 hiljada predmeta koji su dostavljeni sudovima na Kosovu, u 2018. godini je prijavljeno oko 35 hiljada predmeta, a zanimljivo je da je smanjenjem broja primljenih predmeta pao i broj slučajeva u sudovima. Analizirali smo jedan konkretan slučaj u kojem su sudije u jednom od sudova 2017. godine za mesec dana rešile čak 1.700 predmeta, dok je u 2018. godini, kada je broj primljenih predmeta opao, iste sudije su u proseku rešile 162 predmeta mesečno. Otpisivanje predmeta uzrokuje posledice, tako da se otpisom predmeta, gubi poverenje u pravosuđe i oštećuje državni budžet’’, rekla je Reznići.

Anesa Hodža iz ovog instituta zatažila je da se poboljša efikasnost rada sudija prilikom razmatranja ovih predmeta, dodajući da je potrebno da se sudski savet Kosova ozbiljno angažuje kako bi sprečili zanemarivanje ovih predmeta.

‘’Preporuke ovog izveštaja su: da se poveća efikasnost rada sudija, koristeći promene u Zakonu o prekršajima, znači manji broj sudskih predmeta. Povećanjem efikasnosti, podstaknuti druge organe da budu što efikasniji. Maksimalno iskoristiti načine i mogućnosti predviđene zakonodavstvom na Kosovu, tako da se osigura izvršenje kazni’’, navela je Hodža.

Koji su najčešći prekršaji na Kosovu, pitali smo i građane.

‘’Mislim da najviše prekršaja ima u saobraćaju počevši od parkiranja do pešačkog prelaza’’.

‘’Mislim da je najčešći prekršaj bacanje otpada gde ko stigne’’, kažu građani.

Iz Kosovske policije kažu da je najviše prekršaja u saobraćaju. U pisanoj izjavi za naš program ističu da najčešće pišu kazne zbog nepoštovanja propisane brzine, nepravilnog parkiranja, nevezivanja sigurnosnog pojasa, kao i nepoštovanja saobraćajnih znakova.