16:41

09.11.2019

16:41

09.11.2019

RTK, Zeri

Opštine koje neće imati predstavnika u Skupštini Kosova su: Kačanik, Vitina, Han i Elezit, Obilić i Kosovo Poplje. Nijedan od kandidata u tim opštinama nije dobio dovoljno glasova da bi postao deo Skupštine Kosova, prenosi Zeri.

Opštine Kačanik, Vitina, Hani i Elezit, Obilić i Kosovo Polje ostaće bez poslanika u Skupštini Kosova, dok će Mališevo imati jednog poslanika u Skupštini.

Prema podacima CIK-a, oko 15.000 osoba glasalo je u opštini Kačanik, oko 19.000 u Vitini, preko 3.500 u Hani i Elezu, 17.000 u Kosovu Polju i 12.000 u Obiliću.

Opštine koje će imati najviše poslanika u Skupštini Kosova biće Priština sa 14 poslanika, Srbica sa 12 poslanika, opština Peć sa 10 poslanika i opština Gnjilane sa 9 poslanika, piše list Zeri.  

Opštine sa najmanjim brojem poslanika su: Orahovac, Kamenica i Mališevo, sa jednim poslanikom.