19:52

14.11.2019

19:52

14.11.2019

KoSSev

Vrhovni sud Kosova odbio je danas žalbu pokreta Samoopredeljenje (LVV) i odbacio kao neosnovanu žalbu Progresivno demokratske stranke (PDS) na odluku Izbornog panela za žalbe i predstavke (IPŽP) da oko 3.000 glasova putem pošte pristiglih iz Srbije proglasi neregularnim. Lider PSD, Nenad Rašić, ovu odluku ocenjuje kao nedemokratsku.

"Na žalost žalba je odbijena, te podsećam na to da je ovo potencijalno mnogo opasno i za demokratiju a i za kosovske Srbe, pogotovo za Srbe koji su silom raseljeni sa Kosova i možda neće imati pravo glasa u budućnosti“, kaže Rašić za KoSSev.

Glasovima iz Srbije zamera se to što, iako se glasači registruju za proceduru glasanja preko pošte, ti glasovi u Kosovo Polje, odnosno na adresu CIK-a, ne stižu putem pošte, već se sakupljaju u centralnoj Srbiji i onda prevoze na Kosovo, bez ikakvog učešća srpske ili kosovske pošte u tom transportu.

Međutim, ova posebna procedura uspostavljena je još 2013. kada su organizovani prvi kosovski izbori u opštinama na Severu i od tada se na isti način primenjivala u čak pet izbornih ciklusa u srpskim sredinama. Do ove godine, u transportu glasova iz Srbije na Kosovo učestvovao je OEBS, dok je ove godine, prema navodima Pošte Kosova, to učinio srpski Oficir za vezu u Prištini, Dejan Pavićević.

Rašić dalje o ovoj odluci kaže da predstavlja presedan koji može prerasti u praksu koja će uticati na način na koji će Srbi moći da ostvare pravo glasa u budućim izbornim procesima.

„To smo mi hteli da sprečimo, da ne dođe opet do tog ‘presedana’, nego ljudi koji su raseljeni ne svojom voljom sa Kosova, da imaju pravo glasa. Vrhovni sud je doneo odluku koja po meni možda u temelju ima za cilj i narušavanje demokratije, koja narušava ustavno pravo svakog građanina a pogotovo kosovskih Srba. Plašim se da ovo može biti utemeljenje jedne metodologije koja će posle biti primenjivana kao stalna praksa, to bi bilo tek jedna šteta razorna koju sada u ovom momentu ne možemo ni da sagledamo“, navodi on.

Na odluku Vrhovnog suda nezadovoljne strane se mogu žaliti i kosovskom Ustavnom sudu.