17:21

19.11.2019

17:21

19.11.2019

Saopštenje, RTK2

Predsednik Kosova, Hašim Tači, prisustvovao je danas obeležavanju dvadesetogodišnjice osnivanja Centralne banke Kosova.

Kako se navodi u saopštenju, Tači je rekao da su pre 20 godina uspostavljeni temelji Centralne banke Kosova, iako je tada imala drugo ime i skromniju misiju.

"Izgledalo je da je to mali korak, ali zaista to je bio veliki korak, jer su tu uspostavljeni temelji autentičnog bankarskog sistema. Tim povodom, moram da se zahvalim svim osnivačima i našim međunarodnim partnerima, a posebno Međunarodnom monetarnom fondu na tehničkoj pomoći koju je dao", rekao je Tači.

On je istakao da je proglašenjem nezavisnosti Kosova i usvajanjem dotičnih zakonskih paketa započet novi period za CBK i za ekonomski razvoj Kosova.

"Od tada je CBK beležila velike uspehe, koji su rezultirali konstantnim privrednim rastom, finansijskom stabilnošću, sa modernim sistemom uplata, finansijskom uređenošću i podizanjem unapređenih kapaciteta nadgledanja", kazao je Tači.

Na obeležavanju ove godišnjice, Tači je rekao da je Centralna banka Kosova imala veliku ulogu u ekonomskom integrisanju sa razvijenim zemljama, pogotovu onih u Evropskoj uniji, navodi se u saopštenju.

"Možemo s ponosom i ubeđeni da kažemo da je na tom putu CBK model čitavom regionu. Zahvaljujući profesionalizmu i integritetu CBK-a, upravo su građani Kosova ti koji su imali koristi, od lakšeg pristupa finansiranju do ekonomske stabilnosti koju uživamo", rekao je on.

Tači je istakao, da je od izgrađenih mehanizama koristi imala i dijaspora, pošto je izgrađen finansijski sistem koji je dijaspori omogućio blisku vezu sa kosovskom privredom.

On je čestitao guverneru Mehmetija, celom osoblju CBK-a, ranijim guvernerima i sve one koji su u prošlosti doprineli, a koji doprinose i danas.

"Zahvaljujem se međunarodnim partnerima, američkom Trezoru, USAID-u, Međunarodnom monetarnom fondu, Svetskoj banci, Evropskoj centralnoj banci, GIZ-u i mnogim drugim institucijama na konstantnoj podršci koju su pružale ovoj instituciji", rekao je on.

Tači je dodao, da na ovakvim godišnjicama treba da se uvide izazovi koji očekuju CBK i finansijske institucije Kosova.

Jedan od izazova, prema njegovom mišljenju je i dalja integracija finansijskog sistema sa sistemima razvijenih zemalja i ispunjenje svih kriterijuma Kosovskog finansijskog sistema radi učlanjenja u Evropsku uniju.

"Izazov je takođe i očuvanje finansijske stabilnosti koju imamo i izgradnja mehanizama koji će održati tu finansijsku stabilnost. Uz do sada pokazanu posvećenost i sposobnosti u potpunosti sam ubeđen da će CBK biti u stanju da se uspešno suoči sa ovim izazovima", rekao je Tači.

Tači je rekao da je ubeđen da će CBK nastaviti da jača finansijski sistem i da će igrati ulogu nadzornika u ekonomskom razvoju, promovišući načela otvorene tržišne ekonomije i slobodne konkurencije, navodi se u saopštenju.