16:08

20.11.2019

16:08

20.11.2019

Aleksandra Dogandžić, RTK2

Svetski dan prava deteta je ustanovljen 20. novembra 1954. godine, odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pet godina kasnije usvojena je i Deklaracija o pravima deteta. Upravo je ovaj dan povod da se prisetimo prava najvažnijih bića na planeti-naše dece.

Duško Radović je govorio da ne postoji ništa draže niti važnije od mišljenja dece, koja je smatrao nepogrešivim. Da je tako, uverili su nas i mališani  predškolske ustanove Đurđevak.

„Moramo da znamo naša prava i da se ponašamo lepo“.

„Da budemo živi i zdravi, da jedemo, da ne budemo gladni“.

„Da se igramo, da dišemo, da jedemo i živimo“.

„Da budem srećan, da pišem, svašta da radim, da se igram... to je to“.

Međunarodni dan dečjih prava obeležen je nizom aktivnosti u predškolskoj ustanovi „Đurđevak“ u Gračanici. Čestitajući praznik najmlađim drugovima, učenici Medicinske škole su kroz kazivanje stihova, igru i ples upoznali predškolce sa njihovim pravima.

„Pošto je danas Međunarodni dan deteta i dečijih prava, nastavnici i učenici Medicinske škole su posetili predškolsku ustanovu „Đurđevak“. To su članovi učeničkog parlamenta i članovi psihološke sekcije, sa ciljem da obeleže Svetski dan deteta, odnosno da stavimo akcenat na prava deteta i koliko mi odrasli moramo da poštujemo njihova prava“, kazala je Valentina Nikolić.

Zanemarivanje deteta ostavlja posledice na odrastanje, poručuje psiholog Valentina Nikolić.

„Najčešća kršenja prava deteta je njihovo zanemarivanje, kada mislimo da su oni samo deca koja tek rastu i da smo bitni mi odrasli, a da će oni biti bitni tek kada odrastu“, dodala je.

Osnovnu školu “Miladin Mitić“ u Lapljem Selu, pohađa 476 učenika. U njoj je nedavno, kao vrsta podsetnika, postavljen pano sa kodeksom ponašanja učenika, nastavnika i roditelja.

„To je urađeno zajedno sa nevladinom organizijom „Putevi Sunca“. To je projekat koji oni realizuju sa tri najveće škole na teritoriji Opštine Gračanica, gde su uključeni i đački parlamenti. To je, pre svega zbog, zalaganja dece, učitelja i stručnih saradnika i škole na tom projektu. Mi smo na poklon dobili pano. Nadam se da i razredne starešine, učitelji, zajedno sa svim našim učenicima, kako ovde u Lapljem Selu, tako i u isturenim odeljenjima imaju uspeha u tome da svako dete razume šta su njihova prava, da svako dete zna šta su obaveze i gde je granica trpeljivosti. Mislim da se to iz godine u godinu usklađuje“, objašnjava Ljubiša Karadžić, direktor Osnovne škole „Miladin Mitić.

Svetski dan deteta podseća društvo na obaveze koje ima prema svojim najmlađim članovima, čiji glas se mora osluškivati i čuti. Dečja prava su utvrđena Konvencijom o pravima deteta, koju su ratifikovale 193 zemlje. Ona su jednaka za svu decu, bez obzira na etničku i versku pripadnost. Na nama je da ne zaboravimo da su deca ukras sveta i da na njima počiva budućnost.