13:08

01.12.2019

13:08

01.12.2019

Maja Denić, RTK2

Prošle godine je zbog zagađenog vazduha Priština u jednom trenutku bila rangirana kao najzagađeniji grad na svetu, kada je koncentracija štetnih materija u vazduhu predstavljala opasnost po zdravlje građana. Problem zagađenog vazduha je i dalje prisutan na Kosovu, a kao najzagađeniji grad navodi se Obilić zbog blizine termoelektrana.

Nivo zagađenosti vazduha na Kosova je naročito zabrinjavajući tokom jeseni i zime. Merenja pokazuju da je najzagađeniji grad Obilić, a meštani ovog grada i okolnih sela strepe jer su nemoćni da bilo šta urade.

’’Ne može da se diše, prašina pada kada je ovakvo vreme, veš ne smemo da iznesemo napolje. Starijima dosta smeta ovo zagđenje, niko nije došao da reši ovaj problem’’.

’’Elektrane su na 500 metara od našeg sela pa je samim tim zagađenje veliko, opština je obećavala da nam smanji porez na struju, mi smo mnogo ugroženi ali od toga nema ništa. Vidite i sami kako je, magla od smoga, fenola, to mnogo utiče na zdravlje ljudi’’.

’’Zagađenje vazduha je veliko, ali nemoćni smo da bilo šta uradimo’’, kažu meštani Obilića i Plemetine.

Nije se mnogo toga uradilo u rešavanju problema zagađenog vazduha, ističu iz Ekološke partije Kosova, ali napominju da bi osnivanje Ekološkog fonda umnogome pomogao rešavanju ovog problema.

’’Zagađenje vazduha na Kosovu je veoma zabrinjavajuće, mi znamo od koga dolazi ta zagađenost, znamo da imamo termoelektrane u Obiliću koje su stare pre deset i više godina i one su najveći zagađivači na Kosovu. To je veoma zabrinjavajuće za stanovnike Kosova, naročito za one koji žive u blizini termoelektrana, a njih je oko 700. 000. Zagađivači su i automobili, na Kosovu ima 300 000 automobila koji su stariji od 10 do 20 godina, a 100.000 automobila cirkuliše samo u Prištini. Ministarstvo životne sredine treba da izgradi mehanizme koji će rešiti problem zagađenja vazduha. Mnogo je bitno da se stvori Ekološki fond, taj fond bi nam bio od velike pomoći što se tiče životne sredine. Ekološka taksa koju plaća svaki građanin kada registruje vozilo ide u nekom fondu, ali to bi trebalo da se koristi za sprečavanje zagađenja vazduha’’, ističe Sejdi Haljimi iz Ekološke partije Kosova.

Glavni zagađivači vazduha na Kosovu su termoelektrane, izduvni gasovi iz automobila, kao i ugalj koji se koristi za zagrevanje prostorija, podaci su Agencije za zaštitu životne sredine.

’’Termoelektrane su stalni zagađivaci životne sredine u bližoj i daljoj okollinu. To se objasnjava činjenicom da elektrofilteri na termoelektrani Kosova B1 i B2 nisu efikasni u smanjenju emisija od ovih elektrana. Kod termoelektrana B1 i B2 imamo stalno prekoračenje dozvoljenih granica emisija zagađujućih materija u vazduhu. Bolja situacija je kod termoelektrana Kosova A3, A4 i A5, u kojima su od 2012. godine postavljeni novi elektrofilteri, koji ne dozvoljavaju prekoračenje dozvoljene granice emisija (50 mg/m3N). Vlada Kosova osnovila je Task Force za kontrolu zagađenja vazduha, Ministarstvo za zaštitu životne sredine je osnovalo radne grupe za pripreme i praćenje sprovodjenja mera i aktivnosti za smanjenjenje zagađenja vazduha. Ove godine usvojen je akcioni plan za sprovođenje Strategije za kvalitet vazduha (2018-2022), a istovremeno se sprovode mnogi projekti finansirani od JICA. Opština Priština je usvojila plan za održivi razvoj koji se na žalost ne sprovodi’’, rekao je Sabit Restelica, ispred Agencije za zaštitu životne sredine.

Velika zagađenost vazduha se negativno odražava i na zdravlje stanovništva ističe doktorka Sanja Trajković.

’’Zagađenost vazduha dosta utiče na zdravlje ljudi pogotovo na starije pacijente koji imaju hronične bolesti pluća kao što je astma i hronična opstruktivna bolest, a utiče i na celokupno stanovništvo. Primetno je da su pojačane respiratorne infekcije, pogoršanje postojećih bolesti’’, naglasila je Sanja Trajković, doktor opšte prakse.

Očigledno da je potrebna veća angažovanost institucijaa u rešavanju ovog problema, ali ne samo institucija već i nas samih kako bi udruženih snagama omogućili zdraviju okolinu.