09:41

03.12.2019

09:41

03.12.2019

Zeri, KoSSev

Ukupno 690 objekata, samo na teritoriji opštine Priština, nema upotrebnu dozvolu. Prema podacima opštine, iako ove građevine poseduju građevinske dozvole, one nemaju upotrebnu dozvolu, a među njima su i državne institucije. Prema stručnjacima, zakup tih prostorija bez tehničkog odobrenja predstavlja kršenje zakona, piše list Zeri.

Na listi koju je objavila Opština Priština tačno je 690 objekata koji poseduju građevinske dozvole, ali ne i upotrebne dozvole. Priština je jedan od gradova koji ima najveći broj nelegalnih građevina, kao i jedan od gradova sa najviše zgrada na Kosovu. Iako je Opština Priština godinama objavljivala građevinske dozvole na svojoj Internet stranici, ona više nije dostupna.

Takođe nije omogućen pristup listama upotrebnih dozvola u glavnom gradu tokom 2014.-2019., iako je Opština Priština uputila list Zeri na ova dokumenta.