19:25

03.12.2019

19:25

03.12.2019

Bojan Tomić, RTK2

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije 10 do 15 procenata stanovništva ima određeni vid invaliditeta. Iako se suočavaju sa brojnim problemima, još uvek ne postoji sveobuhvatni registar osoba sa invaliditetom. Jedan od najvećih problema je svakako nemogućnost aktivnog uključivanja u društveni život. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležen je nizom događaja.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je prilika da se ukaže na njihov položaj u društvu, kao jedne od najranjivijih grupa, ali i da pokažu svoje mogućnosti, naglasila je predsednica Udruđenja "Mali ljudi Kosova".

“Kao i sve osobe i mi imamo pravo na obrazovanje i na normalan život. Htela bih da iskoristim priliku da poručim vladi, institucijama, osobama koje donose odluke da učine sve i da naprave društvo u kome će biti bolji život za sve podjednako”, rekla je Hilmijeta Apuk, predsednik Udruženja “Mali ljudi Kosova”.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležen je i u Prištini. Na koferenciji koja je organizovana tim povodom rečeno je da država svojim mehanizmima može da utiče na poboljšanje njihovog položaja. 

“Danas se čuje glas osoba sa invaliditetom. Iako smo pratili poboljšanje njihovog položaja, osobe sa invalidetom i dalje se suočavaju sa različitim izazovima koji su svuda oko nas”, rekao je Afrim Malići, direktor Udruženja ‘’Hendikos’’.

“Iako je zapošljavanje veliki izazov, moramo stalno raditi na tome. Koncept dokument je usvojen i počela je izrada sveobuhvatnog Zakona za osobe sa invaliditetom, što bi bilo veliko dostignuće. Nekoliko puta smo podržavali rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, ali i u druge projekte’’, rekao je Ramuš Haradinaj vršilac dužnosti premijera Kosova.

Pravni okvir kojim se određuje položaj osoba sa invaliditetom je širok, ali je neophodno usvajanje podzakonskih akata, smatraju iz kancelarije Ombudsmana.

“Analize pokazuju da ima mnogo stvari koje direkno utiču na život osoba sa invaliditetom, zbog čega je potrebna razrada podzakonskih akata, a ne samo njihovo donošenje jer to sprečava osobe sa invaliditetom da uživaju prava koja im pripadaju”, istakla je zamenik Ombudsmana Marija Radulović.

U okviru obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom galerija ‘’Akvarius’’ u Severnoj Mitrovici svake godine organizuje radionicu za decu koja kroz crteže ukazuju na ljudska prava. Ne smemo zaboraviti da od školovanja mladih osoba sa invaliditetom i njihovog aktivnog učešća u društvu zavisi i celokupan društveni napredak, kao i smanjenje stope siromaštva.