18:05

09.12.2019

18:05

09.12.2019

Bojan Tomić, RTK2

Tek što smo se navikli na mogućnosti koje pruža 4G mobilna mreža, uskoro će nam biti dostupne i mogućnosti pete generacije koja će omogućiti višestruko veću brzinu protoka podataka, kao i veću pokrivenost. Međutim, postavlja se pitanje kako zaštititi prenos podataka.

Podatke koje 3G mreža prenosi za 24 časa, 5G može za 3,6 sekundi. Tehnološki napredak se ne može zaustaviti, ali kome je zapravo potrebna tolika brzina prenosa podataka. Građani, uglavnom, nemaju mnogo saznanja o 5G mreži.

„Malo znam o svemu tome, 5G nisam ni čuo da postoji“.

„Promena sa 3G na 4G mrežu, koju sam ja doživeo je velika, a ne sa 4G na 5G. Doćiće do ubrzanja interneta jer potrebe korisnika su sve veće, tako da će sigurno biti bolje, što se tiče tog protoka mreže za „download“ i „anplaud“ podataka".   

„Bukvalno ne znam ništa o 5G mreži, totalna nepoznanica za mene“, kažu stanovnici Gračanice.

Svaka nova generacija mobilne mreže je sve naprednija. 3G i 4G mreže pružaju dobre usluge, ali uvođenjem 5G mreže korisnici interneta mogu računati na niz novih povoljnosti, ali i opasnosti, na koje ukazuje stručnjak za sajber bezbednost Mentor Hodžaj.

„To je veoma dobro za nas koji koristimo internet. S druge strane, postoji i veliki rizik jer svakom hakeru će biti potreban samo jedan sekund da vam ukrade sve što imate na telefonu. To je svakako buduićnost, za sada pratimo kako to napreduje kako bismo bili spremni za novu 5G mrežu. Treba imati na umu da je bukvalno potrebno delić sekunde da izgubimo sve što imamo na smart telefonu kada se priključimo na 5G mrežu“, kaže Mentor Hodžaj. 

Koliko su elektromagnetni zraci koje emituju 5G mreže štetni po ljudski organizam, još uvek je nedovoljno istraženo, jer ne postoje zvanična istraživanja na ovu temu.

„Što se tiče mobilne telefonije, što se tiče tih mreža 3G, 4G i sada 5G kao novine, veoma je teško odrediti njihovu štetnost, jer je veoma teško odvojiti to zračenje a i nije bilo tih studija koje bi to dokumentovale. U principu, nama je teško da to odredimo, jer je u pitanju kratak period, od svega 10 godina, od kada se one koriste, za šta je potrebno par decenija da bi se efekti zračenja doveli u vezu sa 3G ili 4G mrežom’’, objašnjava radiolog Bujar Đikolli.

Testiranje 5G mreže se obavlja u svega nekoliko gradova Velike Britanije i u Sjedinjenim Američkim Državama, gde pojedini provajderi kao predvodnici novog talasa ispituju ovu mrežu.