19:12

09.12.2019

19:12

09.12.2019

Aleksandra Zdravković, RTK2

Borba protiv korupcije jedan je od uslova za viznu liberalizaciju Kosova. Na Međunarodni dan borbe protiv korupcije, civilni i nevladin sektor na Kosovu podsećaju da je ova štetna društvena pojava prisutna jer se slučajevi korupcije ne prijavljuju nadležnim organima. S druge strane, predstavnici vlasti ističu da je Kosovo postavilo dobar temelj za borbu protiv korupcije.

Američka privredna Komora na Kosovu ukazuje da 63 odsto preduzeća na Kosovu ne prijavljuje korupciju iz straha od odmazde, u 42 odsto od 256 ispitanih preduzeća u sedam gradova na Kosovu veruje se da je nivo korupcije u porastu, dok svega 22 odsto prijavi korupciju.

“Kao i prošle i ove godine korupcija se pokazala kao jedan od glavnih problema u zemlji. Međutim, 42 odsto ispitanih preduzeća migraciju radne snage vidi kao jedan od glavnih izazova. Sa ovim problemom susreću se kompanije za informacionu i komunikacionu tehnologiju, a slede ih proizvodne kompanije sa 20 odsto i profesionalne usluge sa 16 procenata... Možemo pretpostaviti da nezaposlenost i korupcija pokreću neki oblik migracije radne snage, što treba shvatiti ozbiljno”, ističe Ardita Hajra, službenik za politiku Američke privredne komore na Kosovu.

“Ono što je zabrinjavajuće, čak i ako napravimo poređenje sa prošlogodišnjim istraživanjem, ove godine ne govorimo o percepciji, već o prisutnosti korupcije", naveo je direktor Američke privredne komore na Kosovu Arian Zeka.

Glavna tema ovogodišnje Nedelje borbe protiv korupcije, u organizaciji Koalicije Nevladinih organizacija na Kosovu, jeste položaj uzbunjivača. Na okruglom stolu na temu „Zakon o zaštiti uzbunjivača - izazovi sprovođenja u praksi“, u organizaciji Pokreta Folj, bilo je reči o novom Zakonu o zaštiti uzbunjivača, koji predviđa zaštitu od svih oblika krivičnog gonjenja protiv onih koji obelodanjuju informacije od javnog značaja.

“Zakon štiti službenike, ali takođe reguliše javni i privatni sektor, nešto što je nedostajalo u prethodnom zakonu, pruža sudsku zaštitu uzbunjivačima, kroz tri nivoa prijavljivanja - spoljni, unutrašnji i javni…Međutim, zakon i podzakonski akti nisu jedini problem, jer se institucije moraju pozabaviti i praksom”, kaže Vljora Marmulakaj, službenik projekta Evropske unije.

Kosovski demokratski institut dodelio je nagradu za najbolju fotografiju koja će doprineti podizanju svesti o posledicama korupcije. Ove godine nagrada je pripala Selvijani Hisenaj.

“Nadam se da će ova kampanja uticati na građane Kosova da obrate pažnju na ovu negativnu pojavu i verujem da fotografije govore same za sebe, o situaciji u regionu i u zemlji", navela je Hisenaj.

U borbu protiv korupcije treba da budu uljučene sve društvene sfere, navodi direktor Agencije za borbu protiv korupcije Šaip Havolli.

“Civilno društvo dovoljno sarađuje u borbi protiv korupcije, ali mu je potrebna pomoć. Na ovoj izložbi može se videti siromaštvo kao posledica korupcije, a sama izložba i ove fotografije predstavljau realnu sliku Kosova”, kazao je Havoli.

Vršilac dužnosti ministra pravde Abeljard Tahiri ističe da Kosovo ima dobar pravni okvir za borbu protiv korupcije.

“Kosovsko društvo i njegove institucije i dalje se zalažu za beskompromisnu borbu protiv korupcije, sužavajući prostor za korupciju i drastično povećavajući mere protiv ove pojave. Obeležavajući nedelju borbe protiv korupcije, Kosovo i njegovi pravosudni organi se mogu smatrati kompletnijim nego ikada ranije”, navodi Tahiri u saopštenju.

Korupcija nije veliki problem samo na Kosovu. Prema podacima Ujedinjenih nacija iz 2018. godine, korupcija košta svetsku ekonomiju 2,6 biliona dolara na godišnjem nivou, što je pet odsto ukupnog svetskog bruto društvenog proizvoda.