10:08

26.03.2020

10:08

26.03.2020

Darko Mirković, RTK2

"Na području opštine Gora snadbevanje osnovnim životnim namirnicima je dobra, ima svega, osim brašna, kao i maski i rukavica, ali to je svuda tako. Opština Dragaš ima 36 sela, problema sa pandemijom virusa nema za sada i ljudi nisu u nekom velikom strahu, mada je za sve nas ovo nešto novo i svi se privikavamo na novonastalu situaciju", rekao je za Jutarnji program RTK2 novinar radio Gore Nuhija Tairovci. 

On je posebno naglasio da je problem snadbevanja električnom energijom u ovom delu Kosova i dalje prisutan, jer je kompletna infrastruktura dosta stara i malo toga je urađeno na njenom obnavljanju.

"U nekim selima struje nema od 10 do 15 sati, pa vidite sada kako je ljudima. To je veoma teško i u normalnim okolnostima, a ne ovakvoj, vanrednoj situaciji. Svima je to predočeno, svi to znaju, ali malo se toga konkretno radi", rekao je Tairovci.