15:57

29.03.2020

15:57

29.03.2020

Saopštenje, RTK2

V. d. ministara unutrašnjih poslova i javne uprave, ujedno i Koordinator međuinstitucionalne grupe, Dželjalj Svećla, posetio je biskupiju Kosova gde je primljen od strane biskupa Doda Đerđija.

U saopštenju ovog Ministarstva se navodi da je cilj ovog sastanka bio prenošenje poruke u okviru intenzivne kampanje koju čine kosovske institucije, posebno Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave, radi ubeđivanja građana Kosova da sprovode odluke koje su donošene od strane Vlade Kosova, da ostanu u svojim domovima.

Ovom prilikom, ministar Svećla tražio je od biskupa Kosova, Doda Đerđija, da koristi autoritet katoličke crkve na Kosovu, da zajedno sa institucijama prošire njihov uticaj kako bi ubedili sve vernike i sve građane generalno, da iz svojih domova izlaze samo kada je to neophodno.

Svećla je, kako se navodi u saopštenju, ocenio da su na osnovu svih preporuka koje su date za borbu protiv virusa Kovid-19 najbolje mere za sprečavanje širenja ovog virusa jeste izbegavanje kontakta, i da građani ostanu u svojim domovima.

S druge strane, biskup Dod Đerđi, istakako je da će intenzivirati njegovo angažovanje, najpre kod katoličke zajednice, ali i kod svih građana Kosova da slede pažljivo uputstava institucije Kosova, da ostanu u svojim domovima.

On je tako rekao da su se građani Kosova suočavali i sa većim izazovima, stoga će i ovaj put zajedno uspeti.