21:43

29.03.2020

21:43

29.03.2020

RTK

Od stupanja na snagu odluke o ukidanju takse od 100 odsto na sirovine, na Kosovu je iz Srbije, preko prelaze Merdare, ušlo 146 kamiona.

Šef smene na prelazu Merdare Arsim Ibrahimi rekao je za KosovoPres da se odluka vlade sprovodi, ali da nema većeg protoka robe ili sirovina iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Naglasio je da se proveravaju svi kamioni koji prolaze na ovom punktu te da do sada nije bilo nikakvih problema.

"Od  trenutka kada je odluka Vlade Kosova stupila na snagu, na graničnom prelazu Merdare ušlo je 146 kamiona koji su vozili sirovine iz Srbije. Svi kamioni se pridržavaju pravila u skladu sa zakonima koji važe na Kosovu. Nismo naišli na probleme jer nema kretanja vozila i pojedinaca, čak i oni koji se kreću, dolaze na organizovan način i podvrgnuti su strogoj kontroli", rekao je Ibrahimi.

Odluka o ukidanju taksi na sirovine stupila je na snagu u ponoć između 20. i 21. marta.