18:26

04.04.2020

18:26

04.04.2020

RTK

Predsednik Kosova Hašim Tači, reagovao je nakon situacije stvorene na severu Kosova, gde dve opštine u tom delu poštuju karantinske mere koje je uveo Beograd.

Post predsednika Tačija:

Situacija stvorena u severnim kosovskim opštinama je neprihvatljiva i rezultat je nemara i neodgovornosti Vlade Republike Kosova da pomaže i štiti građane i teritorijalni integritet Republike Kosova.

Vlada Republike Kosova ne sme dozvoliti opštinama na severnom delu da deluju van kontrole institucija i nadležnih organa za sprečavanje pandemije Kovid-19, stvarajući tako nelegalni operativni prostor za srpske vlasti na teritoriji naše države.

Vlada Republike Kosova ima obavezu da obezbedi sprovođenje svih mera koje preduzimaju zdravstvene ustanove i institucije reda i mira, na celoj teritoriji Republike Kosova.

Kao predsednik Republike Kosova, sa velikom zabrinutošću pratim situaciju stvorenu na severu Republike Kosova.

Pozivam Vladu Republike Kosova da bude odgovorna prema našim građanima, svim zajednicama, na celoj teritoriji Republike Kosova.